Μέχρι τις 3 Ιουλίου η υποβολή αίτησης στην Προκήρυξη 3685 υποτροφιών του ΙΚΥ

Το αργότερο έως και τις 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση  στην Προκήρυξη 3685 υποτροφιών του ΙΚΥ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος»και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 64833/Z1/24-4-2018, ΦΕΚ 1625/B/10-5-2018) προκήρυξε 3.685 προπτυχιακές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μέχρι τις 3 Ιουλίου η υποβολή αίτησης στην Προκήρυξη 3685 υποτροφιών του ΙΚΥ.