Με σχετικό έγγραφο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τον Προγραμματισμό ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία:

Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια ηπρόσληψη του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών. Προς τούτο παρακαλούμε όπως:

1. Με βάση τις εγγραφές που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο, καθορίζονται τα τμήματα για το σχολικό έτος 2018-19. Επίσης ενδεχόμενη έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνουν ολιγομελή τμήματα που ανήκουν στη δική τους αρμοδιότητα και να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου. Επίσης, μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουν αποστείλει την πρότασή τους για την ενδεχόμενη επιπλέον και κατά παρέκκλιση έγκριση ολιγομελών τμημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε αφού εξετασθούν να εκδοθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου νέες κατ΄ εξαίρεση υπουργικές αποφάσεις περί ολιγομελών τμημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές-μετεγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το Σεπτέμβριο γίνονται σε υπάρχοντα και εγκεκριμένα (στην περίπτωση των ολιγομελών) να λειτουργήσουν τμήματα.

2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 1, να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να ανακοινωθούν τα κενά, με παράλληλη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κ.λ.π. μέχρι τέλος Ιουλίου. 

3. Στη συνέχεια, στις 3/9, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων να συνεδριάσουν για την κατανομή των τμημάτων, την ανάθεση μαθημάτων καθώς και την διαπίστωση τω κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών – πλεονασμάτων, τα οποία πρέπει να αποστείλουν αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, τα οποία συνεδριάζουν εκ νέου για την εκτίμηση των λειτουργικών κενών και των λειτουργικών πλεονασμάτων και τα οποία θα καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΥΔ & my school) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 5/9 στις 15:00.

4. Οι τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί σε κενά που έχουν επικαιροποιηθεί από τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 3/9/18 και των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 5/9/18.

5. Όταν κρίνεται απαραίτητο και με ευθύνη του οικείου ΠΔΕ πραγματοποιούνται οι κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ προκειμένου ν’ αποφανθούν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4203/2013 (235 Α’) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159 Α’).

 Οι κοινές συνεδριάσεις συγκαλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235Α) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83Α) και την παρ. 8 του άρθ. 10 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’), καθώς και των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).

Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις στην ενότητα «Εκπαίδευση»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook