Με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, καθορίστηκε:

Η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στα ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. του Πίνακα 1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στα σχολικά εργαστήρια ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. επιμορφωτές είναι οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο εν’ λόγω πρόγραμμα, επιλέχτηκαν και αναγράφονται στον Πίνακα 1.

Στα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στα σχολικά εργαστήρια ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. επόπτες είναι οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και αναγράφονται στον Πίνακα 1.

Το έργο των επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών ορίζεται με την υπ΄ αρ. Φ11/97153/Δ4 ΥΑ (ΦΕΚ 2230 /τ.Β΄/14-06-18).

Η αποζημίωση του επιμορφωτή εκπαιδευτικού καθορίζεται στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά διδακτική ώρα και του επόπτη στο ποσό των 30,00 ευρώ ανά ημέρα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2836 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2392/21-06-2018).

Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει στις 27/6/2018 και θα ολοκληρωθεί την 5/7/2018. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκεται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες.

Επισημαίνεται ότι:

Α) Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών με ευθύνη του επιμορφωτή ή της σχολικής μονάδας ή λόγω επίσημων αργιών, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

Β) Σε περίπτωση που σε ένα τμήμα διακόψουν όλοι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος εγγράφως ή μία ημέρα δεν συμμετέχει κανείς, το τμήμα διακόπτει τη λειτουργία του.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις στην ενότητα «ΕΠΑ.Λ.»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook