Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων» διοργανώνεται στην Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2018.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Σκοπός

Διανύοντας την τρίτη δεκαετία ευρύτατων παγκόσμιων και Ελληνικών εκπαιδευτικών ανακατατάξεων, το Συνέδριο δοκιμάζει να συζητήσει ζητήματα που γεννούν στον χώρο της εκπαιδευτικής πράξης οι εμβληματικές κατηγορίες της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας. Οι κατηγορίες αυτές διατρέχουν την εκπαιδευτική πολιτική που εισηγούνται διεθνείς θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η UNESCO, και προτείνουν εκπαιδευτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν «από τα κάτω» τις δομές και τις λειτουργίες της Εκπαίδευσης. Γιατί, αν η Δημιουργικότητα δοκιμάζει στην πράξη μη τετριμμένες, αποκλίνουσες από την «πεπατημένη», εκπαιδευτικές ιδέες, τότε μάλλον θα μπορούσε να επηρεάσει τον κεντρικό σχεδιασμό. Και αν η Καινοτομία πετυχαίνει να εφαρμόσει στην πράξη δημιουργικές ιδέες που προκαλούν ρωγμές/ τομές στο σύστημα, τότε μάλλον η καινοτομία θα μπορούσε να επηρεάσει την κεντρική οργάνωση.

Οι διοργανωτές/τριες του Συνεδρίου, με αφετηρία τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία της Ελληνικής Γενικής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν και θεσμικά κατοχυρωμένα αυτά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, επιχειρούν:

Α. να στηρίξουν την υπόθεση ότι Δημιουργικότητα και Καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη μπορούν να δείξουν δρόμους προς μια νέα, αναβαθμισμένη και πλέον αποτελεσματική εκπαιδευτική λειτουργία, και

Β. να φέρουν σε επικοινωνία και κριτικό διάλογο τα όσα δημιουργικά ή καινοτόμα δοκιμάζουν ή εφαρμόζουν οι Έλληνες και Ελληνίδες εκπαιδευτικοί στα Σχολεία τους.

Συμμετέχοντες

Το συνέδριο απευθύνεται καταρχήν στους/στις εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προσβλέπει ιδιαίτερα στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων, καθώς και των εκπαιδευτικών που επιμένουν να ενημερώνονται, να δοκιμάζουν, να αξιολογούν και να ανανεώνουν τις διδακτικές τους πρακτικές.

Αναμένει, τέλος την ουσιαστική στήριξη των λειτουργιών του Συνεδρίου από τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές του χώρου των Επιστημών της Εκπαίδευσης, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς.

Μορφές συμμετοχής

Α) με προφορικές ανακοινώσεις:
 Ερευνητικών εργασιών, μελέτες πεδίου
 Μελέτες περιπτώσεων στο εκπαιδευτικό πεδίο
 Αξιολογημένες διδακτικές-μαθησιακές πρακτικές και προτάσεις

Β) με εργαστήρια βιωματικής ανάπτυξης δημιουργικότητας και καινοτομίας Θεματικοί άξονες σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, διεπιστημονικό πεδίο ή βαθμίδα εκπαίδευσης
 Δημιουργικότητα και καινοτομία στη διδασκαλία – μάθηση
 Καλές πρακτικές στη διδασκαλία – μάθηση
 Θεωρητικά ρεύματα στη διδασκαλία – μάθηση
 Αυτονομία διδακτικής – μαθησιακής δραστηριότητας
 Λειτουργικότητα εκπαιδευτικών δομών αυτονομία και δημιουργικότητα
 Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη
 O εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής καινοτόμων δραστηριοτήτων
 Διάχυση των καλών πρακτικών
 Θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης δημιουργικότητας και καινοτομίας
 Μαθητικοί όμιλοι δημιουργίας
 Αποτίμηση καλών πρακτικών
 Έρευνα πεδίου
 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργικότητα και καινοτομία

Υποβολή προτάσεων για παρουσιάσεις

Κάθε πρόταση για παρουσίαση θα συνοδεύεται από πλήρες κείμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που επισυνάπτονται και θα αξιολογηθεί μέσω διπλής τυφλής κρίσης. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν δεκτές, μετά την κρίση και τις διορθώσεις που θα ζητηθούν, θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου από συζητητές που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή και οι συζητήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα επιμεληθεί, θα εκδώσει και θα αναρτήσει ηλεκτρονικά τα κείμενα πριν από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η Επιστημονική Επιτροπή θα επεξεργαστεί τα πρακτικά των συζητήσεων και θα αναρτήσει ένα τελικό κείμενο Συμπερασμάτων.

Στους συνέδρους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Παραγωγή
Ο ψηφιακός τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου καθώς και το κείμενο των τελικών Συμπερασμάτων.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή εργασιών από 1 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου
Αποτελέσματα κρίσεων μέχρι 5 Οκτωβρίου
Διεξαγωγή Συνεδρίου 2-3 Νοεμβρίου

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις στην ενότητα «Συνέδρια – Ημερίδες»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook