Αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία: Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. Τα σημαντικότερα σημεία της Εγκυκλίου Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία: Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων.