Δυσλεξία: οι πρώιμοι δείκτες που την υποδηλώνουν και η σημασία της διαγνωστικής διαδικασίας

Του Νίκου Παναγιώτου Η δυσλεξία αποτελεί μία ειδική μαθησιακή δυσκολία, με επίμονο και ανθεκτικό χαρακτήρα που αφορά την πρόσκτηση του γραπτού λόγου και επιδρά σε όλες τις εκφάνσεις του (ανάγνωση, γραφή, φιλολογικά μαθήματα και σε κάποιες περιπτώσεις μαθηματική σκέψη και υπολογισμούς). Η δυσλεξία έχει εγείρει έντονο διεπιστημονικό ενδιαφέρον, αφενός εξαιτίας της πολυσύνθετης φύση της και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δυσλεξία: οι πρώιμοι δείκτες που την υποδηλώνουν και η σημασία της διαγνωστικής διαδικασίας.