Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ, με δεδομένο ότι από 25/5/2018 κατέστη υποχρεωτική η ισχύς του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων πραγματοποιείται λόγω εκκινήσεως της σχετικής διαδικασίας (αριθ. Προκήρυξης Κ1/53103/30-03-2018) πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού και στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Οι Οριστικοί Πίνακες Διευθυντών ΣΔΕ

Εκπαιδευτικά νέα # ΔΙΕΚ – ΙΕΚ – ΣΔΕ

 Η σελίδα του schooltime.gr στο facebook με όλη την εκπαιδευτική επικαιρότητα >

Ακολουθήστε μας στο facebook