Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η Απόφαση που αφορά στην ανατύπωση των βιβλίων του ελληνόγλωσσου προγράμματος των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έγκριση ανατύπωσης και διανομής, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», των βιβλίων για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με την αριθ. 20/03-05-2018 Πράξη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Το σχετικό έγγραφο

Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook