Υπόμνημα του προσωπικού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

ΥΠΟMNHMA

 

Προς

Tα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Από

Το προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Δ.Δ.Ε της χώρας

(ο ονομαστικός κατάλογος υπευθύνων και τεχνικών υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που υπογράφουν το υπόμνημα περιλαμβάνεται στο τέλος του κειμένου)

Πληροφορίες:

[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

 

05/06/2018

Αξιότιμα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

Με το παρόν θα θέλαμε να καταθέσουμε τις σκέψεις μας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επιπτώσεις που θεωρούμε ότι συνεπάγεται η κατάργηση της ενιαίας υποστηρικτικής δομής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (KΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 14. του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που πρόκειται να έρθει άμεσα προς ψήφιση εντός της εβδομάδας που διανύουμε. 

Το έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. αποτελούν μία οργανωτική δομή με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας (με τη μορφή ως κέντρα) ως ένας τοπικός, αποκεντρωμένος και ενιαίος φορέας εφαρμογής και υποστήριξης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Κύριος σκοπός τους είναι “η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.” Στο πλαίσιο αυτό καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. παρέχουν αδιάλειπτα σημαντική επιμορφωτική δράση και τεχνική υποστήριξη προς όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους υποστήριξης,  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό δυναμικό των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι, εκπαιδευτικοί Πληροφορικής κλάδου ΠΕ-86, πρώην κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20), επιλέγεται μετά από κρίσεις από τα κατά τόπους Α.ΠΥ.Σ.Δ.Ε των Περιφερειακών Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και διαθέτει υψηλό δείκτη επιστημονικής και εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και σημαντική εμπειρία στην τεχνική στήριξη των σχολικών μονάδων. Με βάση τα πεπραγμένα, όπως αυτά προκύπτουν και από τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με ποικίλες δράσεις (επιμόρφωσης, ενημέρωσης, τεχνικής στήριξης) σε συνεργασία και με άλλους φορείς (πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχολικούς συμβούλους κ.α.) έχουν συμβάλλει στην υλοποίηση και την εποπτεία κεντρικών στρατηγικών αποφάσεων για σχεδιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές Τ.Π.Ε., για την ένταξη της Πληροφορικής, αλλά και του ψηφιακού εγγραμματισμού ευρύτερα στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους.

Παράλληλα με το έργο τους προς τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές Υ.Α. για τις αρμοδιότητες των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.:

 • Φ.Ε.Κ. 28, τεύχος Β, 17/01/2003, Υ.Α. 63641/Γ2,
 • Φ.Ε.Κ. 980, τεύχος Β, 25/07/2006, Υ.Α. 65854/Γ7,
 • Φ.Ε.Κ. 2316, τεύχος Β, 10/08/2012, Υ.Α. 92995/Γ7,

παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών προς όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης διασφαλίζοντας τη συνεχόμενη, ομαλή λειτουργίας τους.

Συνοψίζοντας  το έργο που επιτελούν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  μπορεί να διακριθεί κυρίως σε τρεις (3) τομείς:

 • Επιμορφωτικό-Συμβουλευτικό
 • Συντονιστικό σε επίπεδο νομού
 • Τεχνικό-Υποστηρικτικό

Αναγνώριση του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Το έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. αναγνωρίζεται από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Απόδειξη είναι η μαζική συμμετοχή μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών, διευθυντών σχολικών μονάδων, στελεχών της εκπαίδευσης, φορέων της εκπαίδευσης, μελών Δ.Ε.Π Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων) στην δημόσια διαβούλευση για τις νέες δομές στην εκπαίδευση. Στο σχετικό Άρθρο 14 του σχεδίου νόμου που προβλέπει την κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως αυτόνομων δομών, υποβλήθηκαν 1087 σχόλια, υπέρ της μη κατάργησης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Το ακριβές περιεχόμενο των σχολίων αυτών μπορεί να δει κανείς στην διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3859#comments .

Χαρακτηριστικά παραθέτουμε τη δήλωση Πανεπιστημιακού Καθηγητή:

“Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όταν ο εξοπλισμός των εργαστηρίων με νέα μηχανήματα και η αντικατάσταση των παλιών συσκευών ήταν αδύνατη, τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κράτησαν ζωντανά τα εργαστήρια. Πολλές φορές πρότειναν λύσεις ρηξικέλευθες, ευρηματικές, πάμφθηνες και αποτελεσματικές, λύσεις που «ξαναζωντάνεψαν» τα σχολικά εργαστήρια αντικαθιστώντας, για παράδειγμα, λειτουργικά συστήματα με σύγχρονα συστήματα που δεν έχουν κόστος (περίπτωση Ubuntu κ.ά.). Σε πολλές άλλες στηρίξαν τοπικά πρωτοβουλίες προς νέες κατευθύνσεις μέσα στη σχολική μονάδα, όπως χρήσεις ρομποτικών κατασκευών, κατασκευές με Arduino και άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις πάλι, όπου ήταν δυνατόν, στηρίξαν ή διοργάνωσαν επιμορφωτικές δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς (όπως τα Πανεπιστήμια) και θεσμούς (όπως οι Σχολικοί Σύμβουλοι) – πρωτοβουλιακά και πέραν των τυπικών τους καθηκόντων. Το είδαμε στην πράξη σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια, στα Συνέδρια Πληροφορικής, σε πολλές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις: τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι υπεύθυνοι τους έστησαν μικρά ή μεγάλα δίκτυα επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης για θέματα τεχνικά, για θέματα διδασκαλίας και επιμόρφωσης, αθόρυβα και αποτελεσματικά, με δική τους πρωτοβουλία. Στηρίξαν δηλαδή τις ψηφιακές τεχνολογίες στη σχολική μονάδα με όλους τους τρόπους.

Τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. επιτέλεσαν ένα έργο στο οποίο η Πολιτεία δύσκολα θα μπορούσε να ανταποκριθεί με συνέπεια, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι νέες διδακτικές δυνατότητες που διανοίγονται «τρέχουν» πολύ πιο γρήγορα από τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του κράτους. Το επιτέλεσαν μάλιστα μέσα στην κρίση, ενάντια στην κρίση, ως μια απάντηση στην κρίση.“

Προβλήματα με το νέο οργανόγραμμα που εισάγει το σχέδιο νόμου

 • Κατάργηση των Τεχνικών Υπευθύνων με αποτέλεσμα την περιορισμένη στελέχωση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και ενημερωτικού-επιμορφωτικού έργου.
 • Μετατροπή του επόμενου Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. σε ρόλο επί της ουσίας τεχνικής υποστήριξης της διοίκησης και διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών υπό το διοικητικό Προϊστάμενο του νεοσύστατου τμήματος Πληροφορικής. Σε συνδυασμό με την κατάργηση των τεχνικών υπευθύνων, ο υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα είναι το μοναδικό άτομο σε επίπεδο Δ/νσης που θα ασχολείται πραγματικά με τα προβλήματα Πληροφορικής και δικτύων των Διοικητικών και Σχολικών Μονάδων, πράγμα αδύνατο με τον καθημερινό  φόρτο εργασίας. Το πρόβλημα είναι εντονότερο αν συνυπολογίζει κανείς και το δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο πολλών περιοχών σε συνδυασμό με το σημαντικό πολλαπλό ρόλο του υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ (διοικητικό, συμβουλευτικό, και επιμορφωτικό).
 • Υπάρχουν 14.875 σχολικές μονάδες κατανεμημένες σε 120 διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οπότε σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προκύπτει η αναλογία 1 τεχνικός ανά 124 σχολεία.
 • Ο υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα των δομών υποστήριξης είναι το μοναδικό στέλεχος της εκπαίδευσης (με διοικητικό και διδακτικό έργο) που υπάγεται σε διοικητικό Προϊστάμενο, σημείο οξύμωρο τόσο σε σχέση και με τις άλλες αντίστοιχες προτεινόμενες δομές όσο και με την αρμοδιότητα άσκησης επιμορφωτικού έργου.
 • Ο φόρτος εργασίας θα φέρει την έλλειψη χρόνου, με αποτέλεσμα τον περιορισμό οργάνωσης δράσεων όπου τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είχαν κομβικό ρόλο (καινοτόμες δράσεις, εκπαιδευτική ρομποτική, ψηφιακά φεστιβάλ, εκθέσεις ανάδειξης μαθητικών έργων Πληροφορικής, επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής αλλά και όλων των ειδικοτήτων κ.λ.π.), αλλά και  μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αιτημάτων των σχολικών μονάδων.
 • Απώλεια έμπειρων στελεχών με τεχνογνωσία και κουλτούρα επιμόρφωσης και αρωγής στο συνάδελφο εκπαιδευτικό.
 • Η κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως μια ενιαία οργανωμένη δομή υποστήριξης για τις σχολικές μονάδες της Πρ/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσπασματική εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση των εξοπλισμών, του τρόπου υποστήριξης, την ανάδειξη βέλτιστων λύσεων και πρακτικών.

Οι προτάσεις μας

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, και λαμβάνοντας υπόψη:

 • το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.,
 • την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί μέσα από την πολυετή επιτυχημένη λειτουργία τους,
 • το ιδιόμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο πολλών περιοχών,
 • την έμπρακτη ανάπτυξη ποικίλων δράσεων επιμόρφωσης και τεχνικής υποστήριξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση με εξεύρεση και εφαρμογή βέλτιστων λύσεων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,
 • τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες για τη διάχυση και αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διδακτική πρακτική σε ΟΛΑ τα μαθήματα του ελληνικού σχολείου,
 • τις προτάσεις του σχεδίου για την ανάγκη δημιουργίας νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,

προτείνουμε:

 1. Τη μη κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αλλά την αναβάθμισή τους σε μία ενιαία ολοκληρωμένη δομή που να αποτελεί ραχοκοκαλιά υποστήριξης (τεχνικής, επιμορφωτικής και συμβουλευτικής) της εκπαιδευτικής κοινότητας στο ίδιο επίπεδο σύμφωνα με το προτεινόμενο οργανόγραμμα με τα Κ.Ε.Σ.Υ.
 2. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στο πνεύμα του αρχικού σκοπού της ίδρυσης τους να λειτουργούν ως Παρατηρητήρια διάχυσης, επιμόρφωσης και υποστήριξης καλών πρακτικών για την ένταξη της Πληροφορικής και την Ψηφιακής Καινοτομίας (π.χ. ρομποτική, Web 2.0 υπηρεσίες) και ευρύτερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, αναβαθμίζοντας το ρόλο τους.
 3. Η στελέχωση να γίνεται με 3ετείς θητείες με έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό Πληροφορικής κλ. ΠΕ-86 για κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για την εύρυθμη λειτουργία του, σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων του και έναν τεχνικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό Πληροφορικής κλ. ΠΕ-86, για κάθε τριάντα (30) σχολεία Πρ/θμιας και Δ/θμιας της περιοχής ευθύνης του.
 4. Αναγνώριση της πλήρους διοικητικής και διδακτικής υπηρεσίας τους για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στελεχών της εκπαίδευσης, τουλάχιστον σε αντιστοιχία με αυτή των τομεαρχών των τομέων Πληροφορικής στα Ε.Κ. ή του υποδιευθυντή σχολικών μονάδων για την διοικητική εμπειρία και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. και των διδασκόντων σε δημόσια Ι.Ε.Κ για τη διδακτική εμπειρία. Αξίζει να τονιστεί ότι η αναγνώριση της διοικητικής και διδακτικής υπηρεσίας προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τεύχος Α’, 19/05/2010) και περιγράφεται στη συνέχεια στο άρθρο 5, παρ. 4 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ (92995/Γ7/10/08/2012, Φ.Ε.Κ. 2316, τεύχος Β’) και της με Α.Δ.Α Β4Γ99-Ξ70 (93000/Γ7/10-08-2012) προκήρυξης της πλήρωσης της θέσης τους (παράγραφος 4)).
 5. Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, των αρμοδιοτήτων τους και των κριτηρίων επιλογής τους από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., επιπροσθέτως των μέχρι στιγμής αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, μεταξύ άλλων μπορούν να λειτουργούν προωθητικά στη χρήση των Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα, δύνανται να:

 1. Ενισχύουν τις δράσεις για την ανάπτυξη συνεργατικών μαθητικών ψηφιακών έργων Πληροφορικής και Τ.Π.Ε μέσα από τη συμμετοχή τους στην οργάνωση  αντίστοιχων Μαθητικών Δημιουργικών Φεστιβάλ και Εκθέσεων συνδέοντας τη τοπική κοινωνία με τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα.
 2. Συνεργάζονται στενά με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης υποδομών και υπηρεσιών με σκοπό την δημιουργία ενός οικοσυστήματος δράσεων και λειτουργιών που θα εξυπηρετεί τόσο στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας όσο και στον εμπλουτισμό της λειτουργίας των εμπλεκομένων.
 3. Συνεργάζονται με φορείς αναπτυξιακούς και φορείς της εκπαίδευσης που σχεδιάζουν και υλοποιούν ευρωπαϊκά ή και εθνικά προγράμματα σε επίπεδο Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης.
 4. Προωθούν και υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση ακολουθώντας το μεικτό μοντέλο επιμόρφωση, όχι μόνο στις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
 5. Παρέχουν πληροφορίες, ενημέρωση και υποστήριξη, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και την ανάδειξη καλών πρακτικών.
 6. Υποστηρίζουν την εισαγωγή του ανοικτού ελεύθερου περιεχομένου και λογισμικού στην εκπαίδευση με σκοπό την αξιοποίηση παλαιού εξοπλισμού που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και δημιουργούν ένα δυναμικό πεδίο ανάπτυξης και εξέλιξης που θα τροφοδοτεί και θα ανανεώνει το υπάρχον λογισμικό.
 7. Αναπτύσουν δίκτυα υποστήριξης μεταξύ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την απαραίτητη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αποτελεσματική εφαρμογή βέλτιστων λύσεων.

Συνοψίζοντας

Μέχρι και σήμερα ο κύριος ρόλος των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι τα υπολογιστικά συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών στα σχολικά εργαστήρια είναι για τα μαθήματα Πληροφορικής απαραίτητα διδακτικά εργαλεία και χωρίς αυτά δεν νοείται η διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής. Πέρα όμως από τα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής, στον 21ο αιώνα η υποστήριξη των εκπαιδευτικών εργαλείων Πληροφορικής και Τ.Π.Ε. στο δημόσιο ελληνικό σχολείο είναι αναγκαία για την ανάλογη διάχυση και αξιοποίηση τους στην τάξη για ΟΛΑ τα γνωστικά αντικείμενα με στόχο τον διευρυμένο ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών μας, την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Η ανάδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, η ανάδειξη βέλτιστων τεχνικών λύσεων με χαμηλό κόστος, η ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων με τεχνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα για την τόνωση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης υπολογιστικών μηχανών είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας βαθύτερης κουλτούρας και την ανάπτυξη θετικών στάσεων για την αξιοποίηση των υποδομών, των εξοπλισμών και του ψηφιακού περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς.

Ως εκ τούτου ο διττός ρόλος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως μία αυτόνομη-ενιαία δομή, κοντά στον εκπαιδευτικό από άποψη απόστασης, με ρόλο τεχνικής υποστήριξης, αλλά κυρίως με στοχευόμενο επιμορφωτικό-ενημερωτικό έργο προς τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ σημαντικός για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα και με το βασικό σκοπό που περιγράφεται στο νομοσχέδιο για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κατάλληλα στελεχωμένα με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής κλάδου ΠΕ-86, με έναν υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και τεχνικούς υπεύθυνους, σε συνεργασία με τις άλλες δομές υποστήριξης και φορείς της εκπαίδευσης, μπορούν με τον ιδιαίτερο και διακριτό ρόλο τους όπως το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, να υποστηρίξουν την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία όσον αφορά στην Πληροφορική και τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία Τ.Π.Ε. για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το δημόσιο ελληνικό σχολείο στην σύγχρονη Ψηφιακή Κοινωνία της Πληροφορίας.

 Υπογράφοντες (κατά αλφαβητική σειρά)

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΛΕΙΑΣ
 2. ΑΛΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 3. ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
 5. ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΛΕΙΑΣ
 6. ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
 7. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
 8. ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γ ΑΘΗΝΑΣ
 9. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 10. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ
 11. ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΡΤΑΣ
 12. ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
 13. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 14. ΒΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 15. ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 16. ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 17. ΒΙΝΑΤΣΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 18. ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 20. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 21. ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 22. ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ
 23. ΓΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 24. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ
 25. ΔΑΓΚΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 26. ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΧΑΪΑΣ
 27. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 28. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 29. ΔΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΛΕΙΑΣ
 30. ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 31. ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
 32. ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 33. ΖΗΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ
 34. ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 35. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 36. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 37. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 38. ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 39. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 40. ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
 41. ΚΕΡΚΙΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 42. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
 43. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 44. ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ
 45. ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 46. ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 47. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ
 48. ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 49. ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 50. ΛΕΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 51. ΛΙΑΣΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
 52. ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 53. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 54. ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 55. ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 56. ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 57. ΜΑΡΜΟΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
 58. ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 59. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
 60. ΜΠΑΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 61. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 62. ΜΠΟΙΔΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
 63. ΜΠΟΝΤΙΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 64. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 65. ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 66. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 67. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΧΑΪΑΣ
 68. ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 69. ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΧΑΪΑΣ
 70. ΝΤΑΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΡΟΔΟΠΗΣ
 71. ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 72. ΠΑΔΑΡΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΛΛΑΣ
 73. ΠΑΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΧΙΟΥ
 74. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Τ.Υ.  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 75. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΧΑΪΑΣ
 76. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 77. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 78. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 79. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 80. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΧΙΟΥ
 81. ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 82. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 83. ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΕΣΒΟΥ
 84. ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
 85. ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 86. ΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΦΩΚΙΔΑΣ
 87. ΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
 88. ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 89. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 90. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 91. ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 92. ΣΙΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 93. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΦΩΚΙΔΑΣ
 94. ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 95. ΣΜΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 96. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 97. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 98. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑ
 99. ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΡΟΔΟΠΗΣ
 100. ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΧΑΪΑΣ
 101. ΤΖΙΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 102. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 103. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 104. ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
 105. ΤΡΑΠΕΖΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 106. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 107. ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ
 108. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΞΑΝΘΗΣ
 109. ΦΕΓΓΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 110. ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
 111. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΥΠ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 112. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
 113. ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 114. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 115. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τ.Υ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΛΛΑΣ

Το σχετικό έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εκπαιδευτικά νέα

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook