Η αναβαθμολόγηση γραπτών στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων

Από την Παρασκευή 1 Ιουνίου έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2017 – 2018. Τι ισχύει για την αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και την επανεξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η αναβαθμολόγηση γραπτών στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων.