Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, από υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38).

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 6000/2/5950-ριβ’/29-5-2018 εγκύκλιος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 7ΣΙ1465ΧΘ7-ΒΚ0).

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, από υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38).

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που υπέβαλαν ήδη αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 6000/2/5950-ο’ από 17/05/2018 Προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με Α.Δ.Α.: ΨΨΒ0465ΦΘ7-Ψ1Ν., δεν θα υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, αλλά εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις της εν θέματι προκήρυξης, υπενθυμίζεται ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως την 15:00 ώρα της 06/06/2018, όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 6000/2/5950-ο’ από 17/05/2018 Προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με Α.Δ.Α.: ΨΨΒ0465ΦΘ7-Ψ1Ν.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

Εισαγωγή στις Αστυνομικές σχολές: Η Προκήρυξη και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών