Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια Απόφαση του ΥΠΠΕΘ που αφορά στην Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την Απόφαση, ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα όλων των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντιστοίχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Απόφαση

Εκπαιδευτικά νέα # Ειδήσεις για την Γ/θμια Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook