Η ΔΟΕ σχετικά με τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών του Π.Δ. 79 ως μηχανισμού περικοπών στην εκπαίδευση.

Θέμα : Για τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών του Π.Δ. 79 ως μηχανισμού περικοπών στην εκπαίδευση

Συγκροτήθηκαν και αναλαμβάνουν δράση, με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Αττικής οι τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια εγγραφών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017.

Στο παραπάνω πλαίσιο, με έγγραφά τους οι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούν τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών σχολείων να αποστείλουν ονομαστικές καταστάσεις μαθητών και αιτήματα για τη λειτουργία τμημάτων ώστε να εξεταστούν από τις τριμελείς επιτροπές «αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα».

Όπως έχει ήδη επισημάνει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. οι επιτροπές αυτές αποτελούν ένα νέο μηχανισμό περικοπών στην κατεύθυνση για αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα και της εξοικονόμησης αριθμού εκπαιδευτικών μέσω της προσπάθειας του δραστικού περιορισμού της δημιουργίας νέων τμημάτων.

Το Π.Δ. 79/2017 προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των εγγραφών υπερβαίνει τους 25, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε διεύθυνση (σχολικός σύμβουλος-προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων – διευθυντής σχολείου), έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα στο σχολείο, εισάγοντας ακόμη και επιλεκτικές κληρώσεις για όσα παιδιά κατοικούν στα όρια των όμορων για τη μετακίνηση μαθητών, σε συνέχεια των μετακινήσεων εκπαιδευτικών. Πρόκειται, επί της ουσίας, για κατάργηση των γεωγραφικών ορίων των σχολείων, για στέρηση από τους μαθητές του δικαιώματος να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  το 1:25 να μην είναι, πλέον, το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα αλλά ο επιβεβλημένος αριθμός. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της διάταξης θα είναι οι υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, η παγίωση της ύπαρξης πολυπληθών τμημάτων και, φυσικά το επιθυμητό για την κυβέρνηση, οι λιγότερες ανάγκες για εκπαιδευτικούς, δηλαδή οι περικοπές προσωπικού.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί:

  • Τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις επιτροπές και είναι μέλη των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και της Δ.Ο.Ε., να αποτρέψουν με τη στάση τους τη μετακίνηση μαθητών ώστε να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα που υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν και να μην οδηγηθούμε σε περικοπές τμημάτων και προσλήψεων εκπαιδευτικών.
  • Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών σε συνεργασία και με τις Ενώσεις Γονέων να αναλάβουν δράσεις για την ματαίωση των σχεδίων για υποχρεωτικές μετακινήσεις  μαθητών από τα σχολεία της γειτονιάς όπου θα πρέπει να φοιτήσουν.

Καλούμε, τέλος, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να συνειδητοποιήσει τις δυσμενείς, για τη δημόσια εκπαίδευση, επιπτώσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών και να φροντίσει, έστω και τώρα, για την άρση της εφαρμογής τους.

Για το Δ. Σ. ο Πρόεδρος, Κικινής Θανάσης και ο Γραμματέας, Τρούλης Γιώργος

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εκπαιδευτικά νέα

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook