Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου: Ασκήσεις ετυμολογικές & Γραμματικής, 3η ενότητα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου – 3η ενότητα: Ασκήσεις ετυμολογικές & Γραμματικής Επιμέλεια: Ιωαννίδου Δήμητρα* Ασκήσεις: Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τις παρακάτω λέξεις σε απλές και σύνθετες: πόλις, ναύκληρος, ἔμπορος, βίος, σκυτοτόμος, ἐξεργάζομαι, πολίτης. 2 Να αντιστοιχίσετε τις πρωτότυπες λέξεις της στήλης Α με τις παράγωγές τους στη στήλη Β:                        Α΄                                            Β΄               α. ἐπιτηδεύω                           … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου: Ασκήσεις ετυμολογικές & Γραμματικής, 3η ενότητα.