Δημοσιεύτηκαν έξι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με εμπειρογνώμονες.

Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δεκατρείς (13) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4870/15.05.2018 & ΑΔΑ: 6ΣΙΖΟΞΛΔ-Ψ3Τ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με πέντε (5) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4869/15.05.2018 & ΑΔΑ: ΩΖΞΨΟΞΛΔ-Α66)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με εννέα (09) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4868/15.05.2018 & ΑΔΑ: ΩΟΤΘΟΞΛΔ-69Χ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με επτά (7) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4863/15.05.2018 & ΑΔΑ: Ψ91ΙΟΞΛΔ-5Ε7)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έξι (6) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4862/15.05.2018 & ΑΔΑ: 6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με πέντε (5) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4861/15.05.2018 & ΑΔΑ: 73ΑΕΟΞΛΔ-079)

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εκπαιδευτικά νέα

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook