Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το πιλοτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»  έπειτα από  τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στην συνάντηση της Τετάρτης 2 Μαΐου με την πολιτική ηγεσία του  Υπουργείου Παιδείας

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση το ψήφισμα της 86ης Γ.Σ. του Κλάδου σε σχέση με το ζήτημα της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος του Ι.Ε.Π. «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», εξέφρασε έγκαιρα πολύ σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα και στήριξε με απεργιακές κινητοποιήσεις το αίτημα για τη μη υλοποίησή του.   Η απουσία μεθοδολογικού-επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα, με την οποία δρομολογήθηκε η εφαρμογή του  καθώς και το πλήθος των σημείων του που είναι ασαφή, μη επαρκώς τεκμηριωμένα ή, ακόμα και «προβληματικά» σε εκπαιδευτικό και εργασιακό επίπεδο, για την εκπαιδευτική κοινότητα της Θράκης, οδήγησε σε αντιπαραθέσεις. Το εκπαιδευτικό ζητούμενο της στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, της ενίσχυσης της ελληνομάθειας και της διευκόλυνσης των νηπίων της μειονότητας στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ζητούμενο. 

Για τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας η πραγματική λύση σε σχέση με την εκπαίδευση των νηπίων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και την ενίσχυση της φοίτησής τους, είναι η λειτουργία όλων των αναγκαίων δημόσιων νηπιαγωγείων με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και εργασιακές προϋποθέσεις. Ένα ουσιαστικό μέτρο αποτελεί η αύξηση της οργανικότητας που θα συνοδεύεται από προσλήψεις μόνιμων νηπιαγωγών απόφοιτων Τ.Ε.Α.Π.Η., με πρόσληψη κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και με ενιαίο τρόπο (όπως όλοι/ες οι νηπιαγωγοί), με επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τεχνικών διευκόλυνσης όλων των εκπαιδευτικών και των νηπιαγωγών ειδικότερα, δηλαδή τα κεντρικά σημεία διεκδικήσεων του ψηφίσματος της 86ης Γ.Σ. του Κλάδου.

Τα νηπιαγωγεία στους μειονοτικούς οικισμούς πρέπει να είναι δημόσια, ολοήμερα νηπιαγωγεία με αναλυτικό πρόγραμμα ενιαίο και ελληνόγλωσσο.

Σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν το πιλοτικό πρόγραμμα ως μεταβατικό στάδιο εξαγωγής συμπερασμάτων, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα και από τη συζήτηση που είχε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τις αποφάσεις των Δ.Σ. των άμεσα εμπλεκόμενων Συλλόγων Ροδόπης και Ξάνθης, θεωρεί ότι θα πρέπει:

  1. Να συμφωνήσουμε ότι αναγνωρίζεται η σημασία των πρώτων – μητρικών γλωσσών ως γλωσσών στήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος θα καταδείξουν τον πιθανό βαθμό επιβεβαίωσης της παραπάνω θεωρητικής αρχής, μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας και στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
  2. Οι συνεργάτες – γλωσσικοί διευκολυντές να είναι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων οι  όποιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση των συγκεκριμένων πρώτων – μητρικών γλωσσών, ανάλογα και με το νηπιαγωγείο στο οποίο τοποθετούνται, και να προβλέπεται επιμόρφωση (π.χ. των ήδη υπηρετούντων νηπιαγωγών και όσων πρόκειται να παίξουν το ρόλο του διευκολυντή) στη γλώσσα και στην τεχνική διευκόλυνσης.
  3. Να διασφαλιστεί, από το Υπουργείο Παιδείας η αξιοποίηση και χρήση των πρώτων – μητρικών γλωσσών όλων των νηπίων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή καθώς και ότι αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση και συνέχιση του προγράμματος.
  4. Με κανένα τρόπο να μη θεωρείται το διάστημα της απασχόλησής των συνεργατών – γλωσσικών διευκολυντών ως προϋπηρεσία και να μη μοριοδοτείται. Πρέπει το παρεχόμενο έργο (που προκύπτει από την περιγραφή και τις συμβάσεις έργου) να είναι τέτοιο που να μην επιτρέψει στο μέλλον την κατοχύρωση της προϋπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικής με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω δικαστικών αποφάσεων ή πολιτικών πιέσεων.
  5. Ο ρόλος τους, σε όλο το χρονικό διάστημα που θα συνεργάζονται με τις νηπιαγωγούς, να είναι υποβοηθητικός – υποστηρικτικός. Οι νηπιαγωγοί έχουν την ευθύνη της τάξης τους και είναι αυτοί που θα προχωρήσουν σε περιγραφική αποτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  6. Να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του προγράμματος με τη συμμετοχή του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Θεωρούμε δεδομένο πως αντίγραφα όλων των εγγράφων του προγράμματος που αφορούν τα νηπιαγωγεία θα παραμένουν σε αυτά και ότι στα πορίσματα του πιλοτικού προγράμματος θα έχουν άμεση πρόσβαση οι υπηρετούντες στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες νηπιαγωγοί, οι τοπικοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και η Δ.Ο.Ε. ενώ η δημόσια γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα προηγηθεί της, τυχόν, επέκτασης του προγράμματος.
  7. Τα παραπάνω σημεία θα πρέπει να υιοθετήσει και το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με απόφασή του και να προχωρήσει στην προσαρμογή των στοιχείων του προγράμματος και την τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας των συνεργατών- γλωσσικών διευκολυντών

Έχει, επίσης, κομβική σημασία, το Υπουργείο Παιδείας να διαβεβαιώσει ότι δεν έχει την πρόθεση δημιουργίας δίγλωσσων δομών και φυσικά, εάν τα πορίσματα του προγράμματος είναι τέτοια που στοιχειοθετούν γενίκευση του προγράμματος, να τηρηθούν όλες οι παραπάνω επισημάνσεις μας αλλά και να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναμένει την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας διαβεβαιώνοντας την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς τους ότι γνώμονας των προτάσεων που καταθέτει και των κινητοποιήσεων που αποφασίζει δεν είναι άλλος από τη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης.  

Για το Δ. Σ. ο Πρόεδρος, Κικινής Θανάσης και ο Γραμματέας, Τρούλης Γιώργος

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook