Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και ΓΕΛ για το 2018-2019

Δημοσιεύτηκε σήμερα νέα Υπουργική Απόφαση Αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019. Η Απόφαση ΟΔΗΓΙΕΣ: Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και ΓΕΛ για το 2018-2019.