Αναλυτικά ο προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολ. έτος 2017-2018

Newsroom schooltime.gr Σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 52856/ΓΔ4/30-03-2018 Υ.Α. (Β΄ 1322), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται στις 31 Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Ακολούθως, στο άρθρο 5 του π.δ. 126/2016 (Α΄211) ορίζεται ότι: «Από 1η έως 30 Ιουνίου η σχολική μονάδα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναλυτικά ο προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολ. έτος 2017-2018.