Αρχαία  Ελληνικά Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Θουκυδίδου, Ιστορία, 1, 2)

Του Φίλιππου Ξυράφα*

Αδίδακτο Κείμενο: Θουκυδίδου, Ιστορία, 1, 2

(Το απόσπασμα προέρχεται από την Αρχαιολογία των Ιστοριών)

Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ’ ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε τις ἐπελθὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε καθ’ ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι’ αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας,  τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου

(μονάδες 20)

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ἐπιμειγνύντες: β’ ενικό πρόσωπο αορίστου οριστικής έγκλισης

ἔχοντες: απαρέμφατο παρακειμένου και γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β’

ἡγούμενοι: χρονική αντικατάσταση των τύπων της δοθείσας μετοχής και των απαρεμφατικών τύπων

ἀπανίσταντο: το γ’ ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται

καλουμένη: απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής και β΄ ενικό πρόσωπο παθητικού μέλλοντα

Ἑλλὰς: δοτική πτώση

βιαζόμενοι: δοτική ενικού αριθμού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού στον ίδιο χρόνο

τινων: να κλιθεί στις υπόλοιπες πτώσεις

οἰκητόρων: την κλητική ενικού αριθμού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού

πολλὰ: ονομαστική ενικού αριθμού αρσενικού γένους

(μονάδες 10)

Γ.3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των επιρρηματικών μετοχών του κειμένου

(μονάδες 5)

Γ.3.β. «ὅσον ἀποζῆν». Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση της πρότασης.

(μονάδες 5)

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά του Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό  Φιλολογικές Σελίδες • Εκπαιδευτικές σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr