Κριτήρια αξιολόγησης για τα Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ.: Γλώσσα, Παιδεία-Εκπαίδευση, Πόλεμος-Ειρήνη

Θεματική ενότητα: «Αξία και σημασία γλώσσας»

• Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ. – Κριτήριο Αξιολόγησης: «Αξία και σημασία γλώσσας»

Θεματική ενότητα: «Παιδεία – Εκπαίδευση»

• Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ. – Κριτήριο Αξιολόγησης: Παιδεία – Εκπαίδευση

Θεματική ενότητα: «Πόλεμος – Ειρήνη»

• Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ. – Κριτήριο Αξιολόγησης: «Πόλεμος και ειρήνη»

Δωρεάν εκπαιδευτικό βοήθημα των Εκδόσεων schooltime.gr 

«Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ., Στοιχεία Αφηγηματολογίας & Χρήσιμοι Λογοτεχνικοί Όροι» δωρεάν βοήθημα, Άρης Ιωαννίδης, Εκδόσεις schooltime.gr

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση του Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook