Οδηγίες περί υποχρέωσης υποβολής αιτήματος μεταβολής στοιχείων υποψηφίων αναπληρωτών / ωρομισθίων εκπαιδευτικών

«Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων» υποβάλλεται από τον υποψήφιο για το σύνολο των περιπτώσεων στις οποίες αιτείται τροποποίηση των στοιχείων του φακέλου του, πλην εκείνων τις οποίες οφείλει να καταχωρίσει απευθείας μόνος του στο φάκελό του ή/και εκείνων που αποτελούν τυπικό προσόν ένταξης σε κλάδο και ως εκ τούτου οφείλει να παρουσιαστεί σε Δ/νση Εκπ/σης (με τα απαιτούμενα παραστατικά).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή των εκπαιδευτικών στο έγγραφο που ακολουθεί καταγράφονται ανά περίπτωση τα πεδία τα οποία τυγχάνουν τροποποίησης απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο (άνευ υποβολής «Αιτήματος Μεταβολής Στοιχείων»).

(Ανακοίνωση Ο.Π.Σ.Υ.Δ.)

# Προσλήψεις εκπαιδευτικών # Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Δείτε επίσης:

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών