Λατινικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου: Επανάληψη στα κείμενα 29-45

Του Τάσου Τριανταφυλλόπουλου*

Λατινικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄Λυκείου

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 29-45

Κείμενο 29

 • Η κλίση του ανώμαλου eo
 • Ο προσδιορισμός του τόπου

Με απρόθετη γενική δηλώνεται η στάση σε τόπο

Με απρόθετη αιτιατική η κίνηση προς τόπο

Με απρόθετη αφαιρετική η απομάκρυνση από τόπο

 • Προσοχή στο β΄κλιτο (και στους δεύτερους τύπους της 4ης κλίσης)

ουσιαστικό domus (οικία)

Με τη γενική του (domi) δηλώνεται η στάση σε τόπο

Με την αιτιατική του (domo) η κίνηση προς τόπο

Με την αφαιρετική του ( domo) δηλώνουμε την απομάκρυνση από τόπο

 • Η χρήση της γενικής (αντικειμενική, διαιρετική , επεξηγηματική κτλ)

 Κείμενο 31

 • Η χρήση της δοτικής και της αφαιρετικής οργανικής

 Κείμενο 34

 • Ποιοι είναι οι ονοματικοί τύποι του ρήματος (απαρέμφατο , μετοχή , σουπίνο, γερούνδιο , γερουνδιακό)
 • Το απαρέμφατο του παθητικού μέλλοντα σχηματίζεται με τη βοήθεια του σουπίνου και του απαρεμφάτου παθητικής φωνής του eo ( iri )

πχ. Do ,dedi , datum , dare

datum iri

 • Η γενική, δοτική (πάντα απρόθετη) και η αιτιατική γερουνδίου δηλώνουν σκοπό, ενώ η αφαιρετική απρόθετα δηλώνει τον τρόπο και εμπρόθετα την αναφορά ή το χρόνο
 • Η χρήση της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (γερουνδιακό + sum + δοτική του ποιητικού αιτίου) σε προσωπική και απρόσωπη σύνταξη
 • Η μετατροπή της παθητικής σύνταξης με γερουνδιακό σε ενεργητική (debeo + απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα)
 • Το σουπίνο σε αιτιατική δηλώνει το σκοπό κινήσεως, ενώ σε αφαιρετική πτώση την αναφορά

 Κείμενο 36

 • Η κλίση των ρημάτων nolo, malo, volo
 • Οι αιτιολογικές και τελικές προτάσεις, εισαγωγή, εκφορά , χαρακτηρισμός Προσοχή στην ιδιόμορφη ακολουθία των χρόνων
 • Πώς εκφράζεται ο σκοπός στα λατινικά

Τελική πρόταση

Αναφορικοτελική πρόταση

Σουπίνο σε αιτιατική πτώση

Causa/ gratia + γενική γερουνδίου

Ad + αιτιατική γερουνδίου

 Κείμενο 38

 • Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις εισαγωγή, εκφορά χαρακτηρισμός
 • Οι χρονικές προτάσεις με το σύνδεσμο dum
 • Τα τέσσερα είδη του χρονικού cum

 Κείμενο 42

 • Τα είδη των υποθετικών λόγων

Ανοιχτή υπόθεση στο παρόν ( πραγματικό)

Το αντίθετο του πραγματικού

Υπόθεση δυνατή ή πιθανή ( απλή σκέψη)

 • Οι εναντιωματικές και οι παραβολικές προτάσεις

 Κείμενο 43

 • Οι ουσιαστικές ,επιθετικές και επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις
 • Οι ευθείες ερωτήσεις μονομελείς και διμελείς ( μόρια εισαγωγής )
 • Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις

 Κείμενο 44

 • Οι αόριστες αντωνυμίες ( έμφαση στα nihil , nemo, neuter –tra – trum )
 • Οι πλάγιες ερωτήσεις ολικής ( μονομελείς – διμελείς) ή μερικής άγνοιας

 Κείμενο 45

 • Η κλίση του ανώμαλου fero
 • Οι βουλητικές προτάσεις εισαγωγή, εκφορά ,ιδιομορφία ακολουθίας χρόνων

Μελέτη των:

 Συνοπτικά

 • Ανωμάλων ρημάτων της διδακτέας ύλης
 • Φυλλάδιο με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων
 • Προσοχή στο χαρακτηρισμό των προτάσεων όταν συναντάται ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων
 • Φυλλάδιο με τους υποθετικούς λόγους και τη μετατροπή τους στα άλλα είδη
 • Φυλλάδιο με το φαινόμενο της απαγόρευσης
 • Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις μετοχικές συμπτύξεις, καθώς και στην ανάλυση μετοχών σε προτάσεις

Τάσος Τριανταφυλλόπουλος*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά του Λυκείου

 Λατινικά Λυκείου # Διαγωνίσματα Λατινικών

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Δείτε επίσης:

Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επανάληψη στα κείμενα 3-27