Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε – ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε – ΚΕ.Δ.Δ.Υ 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής: α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση. β. αν η οργανική τους θέση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε – ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.