Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης – Κατηγορίες Αποσπάσεων

Με την εγκύκλιο «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019» το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης – Κατηγορίες Αποσπάσεων.