Αιτήσεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2018: Τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο – Ένταξη σε κλάδο

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ Περίπτωση 1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (Speech and language pathologist ) ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ και β) Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή σύμφωνα με το Π.Δ. 176/2014 τα τροποποιήθηκε και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αιτήσεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2018: Τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο – Ένταξη σε κλάδο.