ΟΠΣΥΔ: Τηλέφωνα επικοινωνίας ανά κλάδο με τη Διεύθυνση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αναρτήθηκε σήμερα στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ψηφιακό έγγραφο με τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Διεύθυνση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα μη τεχνικής φύσεως αναφορικά με τις εγκυκλίους πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών / ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΟΠΣΥΔ: Τηλέφωνα επικοινωνίας ανά κλάδο με τη Διεύθυνση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού.