Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολ. έτους 2018-19

Ξεκίνησαν από σήμερα, Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, οι αιτήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2018-19. Πιο αναλυτικά: Σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018 – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολ. έτους 2018-19.