Τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου: Έκθεση Γ’ Λυκείου – Θεωρία

Του Γιώργου Μέρκατα*

Ο επιστημονικός λόγος χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει, να ερμηνεύσει, να αποδείξει και συχνά να εκλαϊκεύσει τα ευρήματα και τις ανακαλύψεις των επιστημόνων. Είναι, επομένως, κατανοητό πως υπηρετώντας αποκλειστικά την αλήθεια είναι απαλλαγμένος από συναισθηματικές εξάρσεις, προσωπικές αναφορές και υποκειμενικά σχόλια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αντικειμενική παρατήρηση και αναλυτική περιγραφή των φαινομένων (περιγραφικός λόγος).
  • Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση των φαινομένων (ερμηνευτικός λόγος).
  • Αξιοποίηση των υπαρχόντων επιστημονικών δεδομένων, της κατακτημένης δηλαδή επιστημονικής γνώσης, που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιστημονικής μελέτης.
  • Αναφορά σε επιστημονικές θεωρίες και απόψεις και έγκυρη και τεκμηριωμένη κριτική αυτών.
  • Ορθολογικός και αποδεικτικός χαρακτήρας των συλλογισμών. Χρησιμοποιεί, δηλαδή τυπικές συλλογιστικές μεθόδους με χρήση ορθών επιχειρημάτων και αξιόπιστων τεκμηρίων, για την απόδειξη των θέσεων (Επίκληση στην Λογική).
  • Ύφος απρόσωπο, επίσημο και αντικειμενικό.
  • Ειδικό, επιστημονικό λεξιλόγιο.
  • Αναφορική, κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας.

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση του Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr