Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Υπο-Μητρώο Αξιολογητών για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Υπο-Μητρώο Αξιολογητών για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων να υποβάλουν:

1. Αίτηση/Δήλωση Υποψηφιότητας, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
3. Τίτλοι σπουδών (απλή φωτοτυπία)
4. Αποδεικτικά πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο σπουδών (Βεβαιώσεις εργοδοτών συνοδευόμενες από φορολογικού ή/και ασφαλιστικού τύπου δικαιολογητικών).

Δείτε την ανακοίνωση και το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω από 11/04/2018 έως τις 16/04/2018.

*Προέλευση εγγράφων: Ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime