Τα βασικά δικαιολογητικά για ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

Τα βασικά δικαιολογητικά για ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών 2018 Ενότητα 1. Γενικές οδηγίες 1. Δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση πιστοποιητικών για στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου, τα οποία είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Κατ΄ εξαίρεση, στις παραγράφους, που ακολουθούν, καταγράφονται τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομιστούν ή αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, εκ νέου, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα βασικά δικαιολογητικά για ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών.