Το κείμενο που ακολουθεί αποτέλεσε το περιεχόμενο γραπτής απάντησης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη, σε ερώτηση βουλευτών της ΝΔ σχετικά με την πολιτική του ΥΠΠΕΘ για τα ΕΠΑΛ.

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (2015-18) 

Για τη σημερινή ηγεσία του η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για την ουσιαστική της αναβάθμιση. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες ώστε να αναθεωρηθούν ριζικά οι εκπαιδευτικές πολιτικές του παρελθόντος, που είχαν οδηγήσει σε σταδιακή απαξίωση την ΕΕΚ.

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση (2013) που οδήγησε στη διαθεσιμότητα χιλιάδες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, αποδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους και στερώντας από τους μαθητές/-τριες την πρόσβαση σε ποιοτικά αναβαθμισμένη παιδεία. Με σεβασμό, λοιπόν, στο ανθρώπινο δυναμικό το Υπουργείο:

α) επανέφερε τους 2500 εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης,

β) επαναλειτούργησε όλες τις καταργημένες ειδικότητες και τομείς στα ΕΠΑΛ και

γ) άλλαξε τους σχεδιασμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων να οδηγήσουν τους νέους μας στην πρόωρη κατάρτιση από την ηλικία των 15 ετών, καταργώντας την αποτυχημένη εκπαιδευτικά δομή των ΣΕΚ με τις οποίες προβλέπονταν πρόωρη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και μαθητεία ανηλίκων μαθητών.

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Παράλληλα, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε ένας λεπτομερής Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία, με στόχο να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της ΕΕΚ ώστε να συναντά την αποδοχή γονέων, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν, στην ανάγκη παροχής ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους της, στην εμπέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς.

Στόχος μας είναι η ΕΕΚ να καταστεί από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια συνειδητή επιλογή για τους μαθητές/τριες και τους νέους κι ως προς αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Με συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας το 2016, εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της μαθητείας, αλλά πρωτίστως για τη συνολική αναβάθμιση της ΕΕΚ, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑ

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΕΕΚ  ανταποκρίνεται και συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της UNESCO ως προς τους:

 • στόχους 4 ‘εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προαγωγή ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους’ (Δράση 1: Διακυβέρνηση Συστημάτων ΕΕΚ και Υιοθέτηση Συστήματος Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Στρατηγικής της ΕΕΚ, Δράση ‘Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ., Δράση 3: Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας, Δράση 4: Ενίσχυση της Διασύνδεσης της ΕΕΚ με την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία, Δράση 5: Αναβάθμιση της Ποιότητας της ΕΕΚ, Δράση 9: Ενίσχυση Υψηλού επιπέδου ΕΕΚ, , Δράση 10: Διασφάλιση – Βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών στις δημόσιες δομές της ΕΕΚ)
 • στόχους 8 ‘Προαγωγή της διαρκής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και της πλήρης απασχόλησης και αξιοπρεπής εργασίας για όλους’ (Δράση 6: Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ, Δράση 7: Ενίσχυση της Διαπερατότητας και της Διασυνοριακής Κινητικότητας στην ΕΕΚ, Δράση 8: Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ)

Γ.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  (ΕΠΑ.Λ.)

Με τη νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. εξασφαλίζεται στους μαθητές η παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. Παρέχεται, δηλαδή η ενιαία βάση, όπου ο μαθητής διαμορφώνει την επιλογή του ως προς την ειδικότητα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων του. Για το λόγο αυτό προωθείται πρόγραμμα δράσεων και υποστήριξης των μαθητών/-τριών μας μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους) καθώς και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 Στην Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7 ώρες) και μαθήματα επιλογής (τεχνολογικά– επαγγελματικά, 6 ώρες), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

– Στη Β΄  ΤΑΞΗ  οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να επιλέξουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και τεχνολογικά – επαγγελματικά  μαθήματα (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά) του τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει.

Στη  Γ΄ ΤΑΞΗ  προσφέρονται συνολικά 35 ειδικότητες, οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν μια από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα σπουδών της επιλογής τους και διδάσκονται  μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και μαθήματα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).

–  Οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. είναι:

 1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 1. Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 1. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

(α) Γραφικών Τεχνών

(β) Αργυροχρυσοχοΐας

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(στ) Επιπλοποιίας –Ξυλογλυπτική

 1. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 1. Τομέας Μηχανολογίας

(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(δ) Τεχνικός Οχημάτων

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 1. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 

(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 1. Τομέας Πληροφορικής 

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 1. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας 

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

Επίσης στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι οποίοι μπορούν, αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας (23 ώρες στη Β΄ τάξη και 23 ώρες στη Γ΄ τάξη), να αποκτήσουν πτυχίο της  ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ..

Δ. Διεύρυνση των εκπαιδευτικών και εργασιακών δυνατοτήτων μετά την αποφοίτηση από τα ΕΠΑ.Λ.:

 1. Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας στην επαγγελματική ειδικότητα που έλαβε πτυχίο.
 2. Συνέχιση των σπουδών σε αντίστοιχους τομείς στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα ΤΕΙ εισάγονται σε ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. (με κατώτατο πλαφόν το 20%) και στα Πανεπιστήμια σε ειδικό ποσοστό, που από το σχολικό έτος 2017-18 γίνεται 5%, των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων. (Για τη φετινή σχολική χρονιά στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ποσοστό των θέσεων θα είναι 10%). Επίσης οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε κοινή ομάδα σχολών (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Στρατιωτικές) ανεξάρτητα του τομέα αποφοίτησής τους. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ επαναφέραμε το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον θέσεων στα ΤΕΙ, που είχε καταργηθεί το 2013, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής στους απόφοιτους των εσπερινών να διαγωνιστούν μαζί με τους απόφοιτους των ημερησίων. Έτσι για πρώτη φορά μπορούν να εισαχθούν και σε πανεπιστήμια και στρατιωτικές σχολές.
 3. Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ στην ίδια (για 3 εξάμηνα) ή άλλη ειδικότητα (για 5 εξάμηνα) όπου επίσης με εξετάσεις πιστοποίησης αποκτούν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
 4. Δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε άλλο τομέα σπουδών ή στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα τεχνολογικά μαθήματα (23 ώρες) για απόκτηση και δεύτερης ειδικότητας.
 5. Πρόσβαση σε 2ετή τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, μόνον για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., χωρίς εξετάσεις με το βαθμό απολυτηρίου και χορήγηση πτυχίου επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
 6. Με το νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠ.ΑΛ., οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αφενός προγράμματος εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του και αφετέρου συμπληρωματικού εργαστηριακού μαθήματος της ειδικότητάς του στο σχολείο.

ε. αναπτυξη του «μεταλυκειακόΥ έτος – τάξηΣ μαθητείας»

Με το «Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας», που αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων,  δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.,  στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.
 2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι απόφοιτοι Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, χωρίς ηλικιακό φραγμό. Για την διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η ικανοποίηση κριτηρίων όπως ο τύπος του απολυτηρίου Λυκείου, ο βαθμός πτυχίου του ΕΠΑ.Λ. και η ηλικία. Για την υποβολή αιτήσεων δημοσιοποιούνται προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 3. Κατά την 9μηνη διάρκειά του οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν:
  • Εργαστηριακό μάθημα στην ειδικότητά τους συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για 9 μήνες, 4 ημέρες την εβδομάδα και 7 ώρες την ημέρα.
 4. Διεξάγεται βάσει ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υλοποίησή της.
 5. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει συστηματική συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού (διδάσκοντα και επόπτη από την πλευρά του σχολείου) και του εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης για την τήρηση τόσο του προγράμματος σπουδών μαθητείας όσο και του πλαισίου ποιότητας μαθητείας.
 6. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 7. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας, μετά από πιστοποίηση, αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται και σε πρόσθετα προσόντα για ο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).
 8. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας παίρνουν αναβολή στράτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ

 • Με επιτυχία συνεχίζεται για 2η σχολική χρονιά η λειτουργία του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ που καθιερώθηκε με το ν.4386/16.
 • Με την έναρξη νέων τμημάτων από το Δεκέμβριο του 2017, που προστέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα από τον Οκτώβριο τμήματα, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στη β΄ φάση του σημαντικού αυτού θεσμού που αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Συγκεκριμένα στη β΄ φάση εφαρμογής του θεσμού παρουσιάζεται αύξηση:

Α. Στον αριθμό των ειδικοτήτων που εντάχθηκαν, από 7 το σχ. έτος 2016-17, σε 16 το σχ. έτος 2017-18.

Β. Στον αριθμό των Επαγγελματικών Λυκείων στα οποία λειτουργούν τμήματα μαθητείας, από 120 το σχολ. έτος 2016-17, σε 187 το σχολ. έτος 2017-18.

Γ. Στον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν, από 180 το σχολ. έτος 2016-17, σε 406 το σχολ. έτος 2017-18.

Δ. Στον αριθμό των μαθητευόμενων αποφοίτων ΕΠΑΛ που εγγράφηκαν για να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, από 1175 το σχολ. έτος 2016-17, σε 3452 το σχολ. έτος 2017-18.

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ
ΣΧ.ΕΤΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΕΠΑΛΤΜΗΜΑΤΑΜΑΘHTΕΥΟΜΕΝΟΙ,ΕΣ
2016-1771201801175
2017-18161874063452
ΔΙΑΦΟΡΑ+129%+56%+126%+194%

 

 • Ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του νέου θεσμού είναι το γεγονός πως τον έχει αγκαλιάσει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Θετικά επίσης είναι τα πρώτα σχόλια για το θεσμό από δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς, ιδιώτες εργοδότες και κοινωνικούς φορείς.
 • Πραγματοποιήθηκαν επίσης 3 πιλοτικά προγράμματα μαθητείας σε ΕΠΑΛ της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης.
 • Παράλληλα ολοκληρώθηκαν 16 προγράμματα σπουδών για τη μαθητεία και προχωράμε στην σύνταξη προγραμμάτων για όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ και στο σχεδιασμό των διαδικασιών πιστοποίησης των αποφοίτων της τάξης μαθητείας, καθώς και στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στη μαθητεία. Ήδη από τη σχολική χρονιά 2018-19 θα ενταχθούν στα προγράμματα μαθητείας 5 ακόμη ειδικότητες.
 • Σχεδιάζεται η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στη μαθητεία, μέσα από την πράξη του ΕΣΠΑ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», συνολικού προϋπολογισμού 0,917 εκατ. Ευρώ.

Τέλος σχεδιάζουμε προγράμματα τοπικών συμπράξεων με επιμελητήρια και κοινωνικούς εταίρους με στόχο την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας.

Η υλοποίηση της μαθητείας έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 30.270.282 € για δύο χρόνια με προοπτική παράτασης μέχρι το 2023.

ΣΤ.  ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ  (ΕΠΑ.Λ.)

Από τη σχολική χρονιά 2017-18 εξελίσσεται μια φιλόδοξη δράση που στοχεύει στην αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». Η δράση αυτή ξεκίνησε φέτος σε 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ.  και από την επόμενη χρονιά θα γενικευθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά τους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να στηρίξει τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΠΑ.Λ.  και τη βελτίωση της εικόνας του στην κοινωνία και τους ίδιους τους μαθητές, μέσα από ένα σύνολο δράσεων.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:

 1. Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.
 2. Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους: πρόσληψη ψυχολόγων οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής. Ήδη έχουν προσληφθεί 107 ψυχολόγοι για τη σχολική χρονιά 2017-18.
 3. 3. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects): χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
 4. 4. Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων – τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
 5. 5. Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις γίνεται μία προσπάθεια να ενισχυθεί το αίσθημα ότι οι  σχολικές μονάδες των ΕΠΑ.Λ. δεν είναι απομονωμένες αλλά αποτελούν τμήμα μιας ενεργού εκπαιδευτικής κοινότητας.  Επιπλέον με  αυτές τις δράσεις ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημιουργικές συνεργασίες.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό  26.276.376,00 €  για 4 σχολικά έτη με προοπτική συνέχισης μέχρι το 2023.

Το ΙΕΠ αποτελεί τον ένα από τους τρεις δυνητικούς δικαιούχους στην πρόσκληση για την υλοποίηση της Δράσης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ», κατά το μέρος που αφορά στην υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα αυτό.

Ζ. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΏΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε ήδη ο σχεδιασμός των μεταβατικών προγραμμάτων για όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ και τα ημερήσια σχολεία λειτουργούν από το σχολικό έτος 2017-18 και στις τρεις  τάξεις με τη νέα δομή, ενώ στα εσπερινά η Δ΄ τάξη από τη σχολική χρονιά 2018-19.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών προωθούμε την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΕΠΑΛ, τη συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού (εργαστηριακοί οδηγοί, βιβλία) και τη σχετική επιμόρφωση σε αυτά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ.

       Το ΙΕΠ αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο της πρόσκλησης και της αντίστοιχης Πράξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» συνολικού προϋπολογισμού έως 12.530.000  €.

Στην πράξη αυτή περιλαμβάνονται οι δράσεις εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα Σπουδών, διδακτικά πακέτα) για τα Επαγγελματικά Λύκεια και το Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας, σύμφωνα με το Ν. 4386/2016, όπως ισχύει. Επίσης, στην ίδια Πράξη προβλέπεται προϋπολογισμός και για τη δημιουργία επιμορφωτικού υλικού σχετικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά πακέτα.

Το Τεχνικό Δελτίο της Προτεινόμενης Πράξης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και αφορά στην εκπόνηση 336 πακέτων εκπαιδευτικού και αντίστοιχου επιμορφωτικού υλικού. Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, μαζί με τις προτεινόμενες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα έχει κατατεθεί από 28/2/2018 στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του ΙΕΠ θα ληφθεί μέριμνα, ώστε η εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4327/2015 και Ν. 4386/2016, όπως ισχύουν, Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ, λοιπές συναφείς διατάξεις). Η εκπόνηση του σχετικού επιμορφωτικού υλικού θα βασιστεί στο μοντέλο της ασύγχρονης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η. ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. Β΄ 771, 5/3/18), αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή γίνεται αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά προηγείται η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. από την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών/τριών του νέου συστήματος (νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4386/2016), οι οποίοι θα αποκτήσουν πτυχίο τον Ιούνιο του 2018.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του νόμου 3475 του 2006 αποδόθηκαν το 2016 με Υ.Α. του τότε Υπουργού Νίκου Φίλη (ΦΕΚ 513/Β/29-02-2016 και ΦΕΚ 2670/Β/26-08-2016) και τα επαγγελματικά δικαιώματα του νόμου 4186 του 2013 αποδόθηκαν το 2017 με Υ.Α. του Υφυπουργού Δημήτρη Μπαξεβανάκη (ΦΕΚ 210/Β/30-01-2017).

Θα συνεχίσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων και σε ειδικότητες στις οποίες δεν είχαν ποτέ αποδοθεί.

Θ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σπουδών και του τεχνολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σχεδίασε και υλοποιεί διά μέσου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του τομεακού ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ πρόγραμμα προμηθειών τεχνολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού, το κόστος του οποίου έχει προϋπολογισμό τα 23.750.951 €, για όλες τις μονάδες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΙΕΚ).

Η αναβάθμιση του τεχνολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών δομών είναι ένα ακόμη μέτρο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της προσαρμογή της στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων της ΕΕΚ.

Ι. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας (logos) Λογότυπος (logo) Επιλέγω ΕΠΑΛ και Μαθητεία

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_EPAL_LOGO.jpg

 • Σχεδιασμός αφισών- φυλλαδίων για τη νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τις εκπαιδευτικές και εργασιακές δυνατότητες των αποφοίτων τους http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_02_18_EXOFYLLO_EPILEGO_EPAL.jpg
 • Εκτύπωση και αποστολή αφισών στις σχολικές μονάδες
 • Δημιουργία διαφημιστικού τηλεοπτικού και ηχητικού σποτ για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους των μαθητών/ αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

Οπτικοακουστικό μήνυμα «Επιλέγω ΕΠΑ.Λ.»:

https://www.youtube.com/watch?v=Wuuh2ZOL_Bg

Οπτικοακουστικό μήνυμα ‘Μαθητεία ’ https://www.youtube.com/watch?v=04LS8RZclD0

 • Συνεργασία του Γραφείου Υφυπουργού με τη Διοίκηση των Σταθερών Συγκοινωνιών ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Στο πλαίσιο Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης η συνεργασία υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: α) Ιούνιος 2017- 2018 Προβολή από οθόνες των σταθμών μετρό και ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, αλλά και εντός των οχημάτων τραμ των εικαστικών “Επιλέγω ΕΠΑΛ” και “Τάξη Μαθητείας”, β) Αύγουστος 2017- Φεβρουάριος 2018 Ανάρτηση αφισών μεγάλης διάστασης σε 31 πλαίσια σε 17 σταθμούς Μετρό για την εστιασμένη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, γ) Αξιοποίηση του εκθεσιακού χώρου πολλαπλών χρήσεων στο Μετρό ‘ΣΥΝΤΑΓΜΑ’ για τη διοργάνωση της Έκθεσης μαθητικών έργων των Επαγγελματικών Λυκείων Αττικής με στόχο την ανάδειξη των τομέων και ειδικοτήτων που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ.

 • Εμπλουτισμός ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ και αποστολή πληροφοριακού υλικού σε ψηφιακή μορφή για την αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων

www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/Ypostiriktiko_Yliko_Psifiaki_Morfi.doc

στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων μαθητών Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για την ενημέρωση αναφορικά με το Επαγγελματικό Λύκειο.

 • Δελτία Τύπου – Ομιλίες σε εκδηλώσεις – Συστηματική δημοσιοποίηση στα ενημερωτικά εκπαιδευτικά δίκτυα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Επισκέψεις του Υφυπουργού Παιδείας και της επιτελικής ομάδας της ΕΕΚ του ΥΠΠΕΘ σε Επαγγελματικά Λύκεια, Εργαστηριακά Κέντρα, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσια ΙΕΚ, Συναντήσεις και με Δ/ντες Β’/θμιας Εκπ/σης και Δ/ντες Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης καθώς και με τοπικούς φορείς (Δήμους, Επιμελητήρια). Επισκέψεις σε φορείς δημόσιου τομέα (π.χ. Νοσοκομεία, ΔΕΗ) όπου λειτουργεί τάξη Μαθητείας. Οι επισκέψεις συνδυάζονται με συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
 • Αποστολή επιστολών του Υφυπουργού Παιδείας προς: εκπαιδευτικούς, Δ/ντες ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων για την ενεργό εμπλοκή τους στην αναβάθμιση τόσο των Επαγγελματικών Λυκείων όσο και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με αίσθημα συλλογικής ευθύνης.
 • Αποστολή επιστολών του Υφυπουργού Παιδείας προς φορείς Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη Διάθεση θέσεων Μαθητείας.
 • Διασύνδεση Διοίκησης (ΥΠΠΕΘ, Δ/νσεις Εκπ/σης, Εκπαιδευτικές Δομές) με σχολικές κοινότητες μέσα από έγγραφα που καλούν σε συνεργασίες- Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών/ μαθητών-τριών- Διάχυση στην Τοπική Κοινωνία
 • Δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ μέσα από αναρτήσεις διαφημιστικού εικονιδίου (banners) στον ιστότοπο τηλεοπτικών σταθμών, συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς Εθνικής και Τοπικής/ Περιφερειακής Εμβέλειας, συνεντεύξεις του Υφυπουργού σε εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας
 • Διοργάνωση Έκθεσης ‘Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί’, 7 έως και 10 Φεβρουαρίου 2018 σε συνεργασία με την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ), που παραχώρησε- στο πλαίσιο κοινωνικής εταιρικής ευθύνης- τον εκθεσιακό χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, εντασσόταν στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αναβαθμίσει το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και να δημοσιοποιήσει και αναδείξει στο ευρύ κοινό το σύνολο των θεσμικών αλλαγών που  υλοποιήθηκαν. 200 μαθητικά εκθέματα, έργα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός από αρκετά επαγγελματικά λύκεια και εργαστηριακά κέντρα του Ν. Αττικής κατανεμημένα σε εννέα εκθεσιακά περίπτερα, τα οποία οργάνωσαν και διακόσμησαν συντονιστές- εκπαιδευτικοί για να απεικονίσουν τους εννέα τομείς και τις 35 ειδικότητες που λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια. Τα εκθέματα συνόδευε πλούσιο οπτικό – ακουστικό  υλικό, το οποίο δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες εκπαιδευτικές δράσεις. Έλαβαν μέρος 280 εκπαιδευτικοί από 67 ΕΠΑ.Λ. και ΕΚ της Αττικής. Την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 2000 μαθητές και μαθήτριες από 54 σχολεία και ΕΚ συνοδευόμενοι από 165 καθηγητές. Η έκθεση γνωστοποιήθηκε μέσα από ραδιοτηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε κανάλια, ραδιόφωνα και μέσα από την ανάρτηση αφισών σε 17 σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Σχεδιάζουμε προς υλοποίηση

 • Ικανοποιώντας το αίτημα του συνόλου των εκπαιδευτικών αλλά και των επισκεπτών (μαθητών – γονέων – εκπαιδευτικών) να επαναληφθεί η έκθεση προγραμματίζονται στο πλαίσιο του θεσμού «Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί» εκθέσεις σε άλλες μεγάλες πόλεις ώστε να είναι δυνατή η πιο στοχευμένη, άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση γονέων, αποφοίτων Γυμνασίων καθώς και μαθητών/-ητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται σε το τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο.
 • Δημιουργία σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση εννέα εκπαιδευτικών βίντεο– όσα και οι Τομείς επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν συνέντευξη εκπαιδευτικών και πλάνα από το σχολικό περιβάλλον και τα οποία βίντεο θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ και θα αποσταλούν σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
 • Δημιουργία οπτικοακουστικού μηνύματος (σποτ) για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.»
 • Βελτιστοποίηση του ιστότοπου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με εμπλουτισμό ψηφιακού υλικού και αναδιοργάνωση του ήδη υπάρχοντος.
 • Δημιουργία πεδίου στον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ με Συχνές Ερωτήσεις αναφορικά με το θεσμό της Μαθητείας για την πιο άμεση και στοχευμένη ενημέρωση αποφοίτων μαθητών ΕΠΑ.Λ., εργοδοτών Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν.

Παράλληλα προετοιμάζεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ ενός φιλόδοξου προγράμματος ελκυστικότητας για την συνολική προβολή της ΕΕΚ.

Σύντομα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της πράξης «10.4» θα ενταχθούν και άλλες υποστηρικτικές δράσεις που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) όπως το πληροφοριακό σύστημα για τη μαθητεία, το σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του μεταλυκειακού έτους, αλλά και πολλές άλλες δράσεις για την ενίσχυση και την επέκταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Οι παραπάνω ενέργειες, αποφάσεις και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων αποτελούν την επιβεβαίωση στην πράξη όσων έχουμε επανειλημμένα διακηρύξει: ότι για τη σημερινή κυβέρνηση η Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, γεγονός που αποδεικνύεται και από το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για την ουσιαστική της αναβάθμιση.

Αθήνα, 3/4/18

(Ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ)

Ειδήσεις για τα ΕΠΑ.Λ. # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime