Το Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με τη DAAD, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, ανακοίνωσε τους πίνακες των επιλεγέντων (κατ’ αλφαβητική σειρά), οι οποίοι επικυρώθηκαν στην 13η τακτική Συνεδρία (27/03/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Τα αποτελέσματα εδώ

(Προέλευση εγγράφου – Ιστοσελίδα ΙΚΥ)

Εκπαιδευτικά νέα

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime