Προϋπηρεσία που προσμετράται στην κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ενότητα 1. Δημόσιοι εκπαιδευτικοί – Βασικές διατάξεις 1. Στις διατάξεις των περ. α και β της παρ.34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008, του άρθρου 6 του ν.3848/2010, της παρ.1 του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προϋπηρεσία που προσμετράται στην κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.