Κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών: Πώς κατατάσσονται οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Πώς κατατάσσονται στους πίνακες οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, κατά το ανωτέρω διάστημα, υπολογίζεται στο διπλάσιο, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών: Πώς κατατάσσονται οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.