Ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών: Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στους Πίνακες Αναπληρωτών Εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ Η Αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών: Η διαδικασία υποβολής αίτησης.