Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την ΥΑ «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019», δικαίωμα υποβολής αίτησης (γενικά) έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών.