Πρόσκληση Ένταξης σε Μητρώο Αξιολογητών για Αξιολογήσεις Προτάσεων Προγραμμάτων Υποτροφιών ΙΚΥ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αξιολογήσεις προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙΚΥ, να εγγραφούν (αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι) στο «Μητρώο Αξιολογητών», που δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στην περίπτωση που συμμετείχαν στην αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων το πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Το ανωτέρω Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για την επικειμένη αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος, που υλοποιείται από το ΙΚΥ.

Για την εγγραφή στο «Μητρώο Αξιολογητών» απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκλεκτόρων της ΑΠΕΛΛΑ. Σημειώνεται ότι, για την πιστοποίηση και εγγραφή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί το email που εγγράφηκαν οι ενδιαφερόμενοι στο Μητρώο Εκλεκτόρων της ΑΠΕΛΛΑ.

Η εγγραφή των αξιολογητών (ή η επικαιροποίηση των στοιχείων τους) στο εν λόγω Μητρώο πραγματοποιείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edbm34.grnet.gr/EvaluationRegistry/, o οποίος θα είναι ενεργός μέχρι τις 24 Απριλίου 2018.

Επισημαίνεται ότι, οι αξιολογητές των προγραμμάτων του ΙΚΥ αμείβονται για το έργο τους (40,00 € ανά πρόταση) και υπόκεινται στις διατάξεις περί υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών από αξιολογήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό ύψους 1.200,00 € και το συνολικό ετήσιο μικτό ποσό ύψους 2.400,00 €.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική ένταξη στο Μητρώο παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

(Ανακοίνωση του ΙΚΥ)

Newsroom*
schooltime.gr

Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime