Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα:

α) τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων στη διαδικασία προεπιλογής για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ μετά τη συνέντευξη και β)  τον πίνακα απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων».

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την 10-4-2018. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αποσπάσεις – Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime