Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Το ΙΕΠ προτίθεται να καλύψει:

  1. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ,
  2. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ,
  3. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ,
  4. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΙΕΠ.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μέλη του προσωπικού που ανήκουν στο ΙΕΠ, έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 3818/2-4-2018, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η θητεία για αυτόν/ή που θα επιλεγεί και θα καταλάβει μία από τις εν λόγω θέσεις ευθύνης είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αίτηση στο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

# Προσλήψεις εκπαιδευτικών # Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime