Στο πλαίσιο του έργου MaTHiSiS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (Horizon 2020), Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) καλεί ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην 3η πιλοτική εφαρμογή.

Το έργο MaTHiSiS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (διάρκεια 1-1-2016 έως 31-12-2018) στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία μιας διαδικτυακής ρομποτικής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μεταξύ άλλων σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) και θα διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως αυτόματη προσαρμογή του μαθησιακού περιεχομένου στους ατομικούς στόχους κάθε ατόμου, αυτόματη αξιολόγηση της προόδου του, αξιοποίηση σύγχρονων συσκευών (smartphones, tablets, Kinect sensors) κλπ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από εννιά ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και ο ΕΟΠΠΕΠ, ως επιτελικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα Συ.Ε.Π. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση της διοργάνωσης της 3ης πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας εκπαίδευσης σε φορείς Συ.Ε.Π. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην 3η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π., καθώς και ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Εκπαιδευτικά νέα # Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime