Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Το ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  τ. Β΄ 1133/28-3-18 η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη, για το  νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Στο νέο οργανισμό έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να ενσωματωθούν ορισμένες προτάσεις των εργαζομένων του οργανισμού, όπως αυτές κατατέθηκαν στο Υφυπουργό αλλά και για να προσαρμοστεί σε νέες νομοθετικές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Το ΦΕΚ.