Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θέτει στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των ειδικών επιστημόνων και φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού τα πορίσματα της έρευνας που διεξήγαγε με θέμα την αποτίμηση του θεσμού του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., όπως αυτός εφαρμόστηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Νοεμβρίου 2017.

Η έκθεση, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ, βασίστηκε σε  έρευνα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Επιστημονική Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018. Η έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση των διαστάσεων που σχετίζονται με τις κύριες αρμοδιότητες του ΙΕΠ: τα Προγράμματα Σπουδών και τις επιμορφωτικές ανάγκες μαθητευομένων και εκπαιδευτικών. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν υφίστανται και εξελίσσονται «εν κενώ», κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν και άλλες κρίσιμες παράμετροι του ευρύτερου πλαισίου της μαθητείας.

Η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια ουσιαστικής ανατροφοδότησης του έργου του ΙΕΠ και του ΥΠΠΕΘ με τις απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων στον θεσμό της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνολικά. Μέσα από τις απαντήσεις τριών διακριτών ομάδων (μαθητευομένων, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων των φορέων απασχόλησης) καθίσταται εφικτή η σύγκριση και η αξιοποίηση των απόψεων και προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα, διαμορφώνονται πρόσθετες ερευνητικές υποθέσεις για μελλοντικό έλεγχο και περαιτέρω διερεύνηση.

Η έκθεση: εδώ

(Ανακοίνωση – προέλευση αρχείου: ΙΕΠ)

Ροή ειδήσεων # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime