Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης πενήντα (50) μελών της Ένωσης Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Μακεδονίας – Θράκης & Θεσσαλίας.

Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τη ∆ευτέρα 19-03-2018 έως και την Παρασκευή 23-03-2018, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης 73, 57013, Ωραιόκαστρο, τηλ 2310-699769), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

Οι Ενότητες του προγράμματος

•«Βασικές αρχές φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων»
• «Αυτοάµυνα».
• «Αρχαιολογική Νοµοθεσία».
• «Τουριστική ψυχολογία, δεοντολογία, συµπεριφορά» .
• «Βασικές αρχές Ιστορίας της Τέχνης & Αρχαιολογίας» .
• « Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εκδοτήρια εισιτηρίων ».
• « Συστήµατα ασφαλείας» .
• « Υγιεινή και ασφάλεια» .
• « Αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρός, πανικού, σεισµού κλπ)

Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών µε τις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Η προκήρυξη: εδώ

Η Αίτηση: εδώ

(Προέλευση εγγράφων: ΟΑΕΔ)

Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime