Φιλοσοφικός Λόγος Γ’ Λυκείου – Αρχαία Ελληνικά, Εισαγωγή: Ερωτήσεις (Σωστό – Λάθος, Σελ. 138 – 139 & 164 – 165)

Του Άρη Ιωαννίδη

Ερώτηση: Να γράψετε δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

 1. Το Α’ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων του, οφείλει το όνομά του στον πατέρα ή στον γιο (Νικόμαχο) του Αριστοτέλη που πέθανε έφηβος.
 2. Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων του, ο φιλόσοφος μίλησε διεξοδικά για το πιο μεγάλο αγαθό που επιδιώκουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι , την αυτάρκεια.
 3. Με τα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης προσπάθησε να ορίσει το περιεχόμενο και τους στόχους δύο “επιστημών”  που άρχισαν να κάνουν, τότε για πρώτη φορά, την εμφάνισή τους: της ηθικής και της φιλοσοφίας.
 4. Ένας από τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν για να δηλωθούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις των σοφιστών και των σωκρατικών φιλοσόφων ήταν και ο όρος εὐδαιμονία.
 5. Η λέξη «εὐδαιμονία» όπως  δείχνουν τα συστατικά της, σήμαινε αρχικά την εύνοια του δαίμονος, του θείου, βρισκόταν επομένως ο όρος αυτός πολύ κοντά, θα λέγαμε, στον όρο εὐτυχία.
 6. Ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στο 500 π.Χ., είχε πει ότι «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη».
 7. Ο Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος υποστηρίζουν πως αυτό ακριβώς που ο άνθρωπος περιμένει από τον δαίμονα, από το θείον, το έχει, στην πραγματικότητα, μέσα στον ίδιο τον εαυτό του.
 8. Ο Αριστοτέλης πιστεύει πως την ευδαιμονία τους οι άνθρωποι μόνο με την κατάκτηση της αυτογνωσίας μπορούν τελικά να την εξασφαλίσουν.
 9. Η ψυχή του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλης, αποτελείται κατ᾿ αρχάς από δύο μέρη, από το λόγον ἔχον μέρος και από το ἄλογον.
 10. Το καθαρά ἄλογον μέρος της ψυχής, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει σχέση με τη διατροφή και την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού.
 11. Το καθαρά λόγον ἔχον μέρος της ψυχής, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει σχέση με τις διανοητικές μας αρετές.
 12. Ο Αριστοτέλης κατέληξε να διακρίνει τις ανθρώπινες αρετές σε ηθικές και ψυχικές.
 13. Εκείνο που είχε σημασία για τον αρχαίο Έλληνα ήταν ότι με την απόκτηση των αρετών (ή με τη μη απόκτησή τους) θα λειτουργούσε τελικά με έναν συγκεκριμένο τρόπο μέσα στην πόλη του: σωστόν ή λανθασμένο.
 14. Η ηθική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της κοινωνικής φιλοσοφίας.
 15. Η αρχαία ελληνική λέξη «πόλις» είχε την ίδια  σημασία που έχει η δική μας λέξη “πόλη”.
 16. Ως όλον η πόλις – κράτος αποτελείται από όμοια μεταξύ τους στοιχεία.

Απαντήσεις:

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Λάθος
 4. Σωστό
 5. Σωστό
 6. Λάθος
 7. Σωστό
 8. Λάθος
 9. Σωστό
 10. Σωστό
 11. Σωστό
 12. Λάθος
 13. Σωστό
 14. Λάθος
 15. Λάθος
 16. Λάθος

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Φιλοσοφικός Λόγος Γ’ Λυκείου, Εισαγωγή: Ερωτήσεις (Σωστό – Λάθος, Σελ. 127 – 129 & 133 – 135)