Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω έργου και με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών της Δράσης 1 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι η στελέχωση του έργου της επιμόρφωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών εκπαιδευτών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της μαθητείας.

Η Πρόσκληση: εδώ

Υποβολή αίτησης: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης για την Α΄ φάση επιμόρφωσης είναι 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

• Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό • Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime