Λατινικά Γ’ Λυκείου – Επαναληπτικό Διαγώνισμα 

Του Άρη Ιωαννίδη*

ΚΕΙΜΕΝΑ

Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat.

…………………………………………………………………………………………………………

Is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

…………………………………………………………………………………………………………

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.

Α1. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.

Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές:

suae: τον ίδιο τύπο στο α΄ πρόσωπο

locis: τη γενική ενικού αριθμού

tenerum : την αφαιρετική πληθυντικού  αριθμού στο ίδιο γένος, στον συγκριτικό βαθμό

ingeniumque: τη γενική ενικού αριθμού

eius : την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος

aurum omne: τη αφαιρετική ενικού αριθμού της συνεκφοράς

civitati: τη γενική πληθυντικού αριθμού

hoc: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος

Manius: την κλητική ενικού αριθμού

maxima: όλους τους βαθμούς του επιρρήματος

facilius: την αιτιατική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος, στον υπερθετικό βαθμό

quodam: την αφαιρετική πληθυντικού στο θηλυκό γένος

catillo : την κλητική πληθυντικού αριθμού

Μονάδες 15

Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

tenebat: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού

habebat : το β΄ ενικό  πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα

abeuntes: την ονομαστική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

secutus est: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική υπερσυντελίκου

recepit: το απαρέμφατο ενεστώτα και στις δύο φωνές

dedit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής  μέλλοντα

dicitur : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

rediit: τη γενική γερουνδίου και το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα

reversus est: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα

posset: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου

cenantem: τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο γένος

contempsit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη  φωνή

mirati sunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

Μονάδες 15

Γ1α. «quo facilius divitias contemnere posset»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).

Μονάδες 4

Γ1β. «Vergili, appensum, civitati, maxima, assidentem, eis, eius » : να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των τύπων.

Μονάδες 7

Γ1γ. «contemnere»: να βρείτε το υποκείμενο του απαρεμφάτου (μονάδα 1) και να  αιτιολογήσετε την πτώση του (μονάδα 2).

Μονάδες 3

Γ1δ. «Interemptis»: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

Μονάδες 3

Γ2α. «in illis locis»: με ποιον ισοδύναμο τρόπο μπορεί να αποδοθεί η στάση σε τόπο; (μονάδες 2)

«in Campania»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η κίνηση σε τόπο και η απομάκρυνση από τόπο. (μονάδες 2)

Μονάδες 4

Γ2β. Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη στην παρακάτω πρόταση με εξάρτηση “ille dicit”: is Gallos iam abeuntes secutus est.

Μονάδες 2

Γ2γ. Post hoc factum: να αναδιατυπώσετε τη φράση, ώστε να εκφράζεται ο χρόνος με άλλον τρόπο.

Μονάδες 3

Γ2δ. «Silius animum tenerum habebat»: να μετατρέψετε την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση ολικής αγνοίας με όλους τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής.

Μονάδες 4

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά του Λυκείου

1. Λατινικά Λυκείου 2. Διαγωνίσματα Λατινικών

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό  Φιλολογικές Σελίδες  • Εκπαιδευτικές σελίδες

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime