Επιλέχτηκαν τα Γενικά Λύκεια που θα συμμετέχουν στην πιλοτική Δράση: Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση δημιουργικών εργασιών.

Η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4/25-01-2018 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: Ω6ΑΕΟΞΛΔ-ΕΝΥ) προκειμένου να επιλέξει τα Γενικά Λύκεια που θα συμμετέχουν στην πιλοτική Δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» επέλεξε δεκατρία (13) Λύκεια, καθώς επίσης και τα αναπληρωματικά τους, τα οποία θα υποστηριχθούν στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών από τις δώδεκα (12) Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στη Δράση.

Το σχετικό έγγραφο: εδώ

• Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό • Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime