Ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας σχετικά με τη συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Τη Δευτέρα 5-2-2018, έπειτα από αίτημα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. με αντικείμενο το πιλοτικό πρόγραμμα Υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης.

Πριν την διεξαγωγή της συζήτησης επί του αντικειμένου του προγράμματος, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. διατύπωσε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον «αδόκιμο» τρόπο με τον οποίο γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί το πρόγραμμα στα νηπιαγωγεία της Θράκης χωρίς τη συναίνεση των συναδέλφων. Συγκεκριμένα, έθεσε το ζήτημα της απαράδεκτης απόπειρας από πλευράς εκπροσώπων του Ι.Ε.Π. να αποσπάσουν τη συναίνεση των συναδέλφων μέσω τηλεφωνημάτων στα οποία φρόντιζαν να τονίζουν την πρόβλεψη του προγράμματος για χορήγηση χρηματικού αντιτίμου στους/στις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να συμμετέχουν ή, ακόμη και έμμεσες «απειλές» για  υποχρεωτικό ορισμό τους σε περίπτωση διαφωνίας τους.  Η απάντηση που δόθηκε προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ήταν ότι έχουν παρεξηγηθεί οι προθέσεις τους. Ισχυρίστηκαν, δε,  από την πλευρά τους, ότι στις μέχρι τώρα επαφές τους δεν έχουν διαπιστώσει αντίδραση από τις νηπιαγωγούς, για την εφαρμογή του προγράμματος, κάτι το οποίο η Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί να αποδεχτεί αφού οι τοπικοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ βεβαιώνουν το ακριβώς αντίθετο.

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.  περιέγραψε την αντίληψη που επικρατεί στο Ινστιτούτο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την άποψη ότι το πρόγραμμα και η πρόσληψη νηπιαγωγών που προέρχονται από τη μειονότητα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην υποστήριξη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας μέσω της στήριξης της μητρικής γλώσσας των νηπίων.

Από την πλευρά του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. άσκησε κριτική στο πρόγραμμα, θίγοντας το γεγονός ότι «στήθηκε» χωρίς να υπάρξει καμία διαδικασία ενημέρωσης για την ερευνητική τεκμηρίωση του προγράμματος και με την απουσία διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα. Η πολιτεία, επιπλέον, δεν εισάκουσε τις απόψεις και τη διαφωνία του κλάδου όπως έχει εκφραστεί επανειλημμένα τόσο μέσω των τοπικών Συλλόγων Ροδόπης και Ξάνθης, όσο και από το ψήφισμα της 86ης Γενικής Συνέλευσης της  Δ.Ο.Ε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε ως βασική προϋπόθεση υλοποίησης του προγράμματος τη συναίνεση των συναδέλφων που καλούνται να το υλοποιήσουν και διατύπωσε  το καίριο ερώτημα που αφορά την πρόθεση που έχει το Ι.Ε.Π. να επιμείνει στην πραγματοποίηση του προγράμματος από τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται η συναίνεση των εκπαιδευτικών. Η απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π. ήταν ότι  η συναίνεση είναι επιθυμητή, επί της ουσίας απαραίτητη για την εφαρμογή του προγράμματος, και πως θεωρεί ότι, αν και το Υπουργείο είναι αυτό που θα λάβει την τελική απόφαση, χωρίς αυτήν το πρόγραμμα  θα είναι αναποτελεσματικό.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στέκεται δίπλα στις συναδέλφισσες – συναδέλφους των Συλλόγων Ροδόπης και Ξάνθης στο πλαίσιο της  απόφασης της 86η Γενικής Συνέλευσής, τονίζοντας ότι,  ειδικά σε τόσο ευαίσθητα θέματα, ο σεβασμός στις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου  θα πρέπει να είναι αυτονόητος.

Για το Δ. Σ. ο Πρόεδρος, Κικινής Θανάσης και ο Γραμματέας, Τρούλης Γιώργος

• Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό • Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime