Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε τα Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 2ης Περιόδου 2017 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.).

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους θα αναρτηθούν την Τετάρτη 14.02.2018 και ώρα 13:00 στα κατωτέρω Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θ.Μ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Κ.) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6, Τ.Κ. 17456 – ΑΛΙΜΟΣ2109915025
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 62, Τ.Κ. 71304 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ2810317770

Επίσης, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ. της 2ης εξεταστικής Περιόδου 2017, μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Σ.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/PSEK_apotelesmata_theoritiko_kalamaki.pdf

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/PSEK_apotelesmata_praktiko_Kalamaki.pdf

  1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Σ.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/PSEK_apotelesmata_theoritiko_kriti.pdf

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/PSEK_apotelesmata_praktiko_kriti.pdf

Στους επιτυχόντες και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό), θα χορηγηθεί Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3.

Ως ημερομηνία έναρξης της χορήγησης των Πτυχίων στους Δικαιούχους ορίζεται η Τετάρτη 21.02.2018.

Η Διαδικασία Χορήγησης Πτυχίων είναι η εξής:

Αυτοπροσώπως: Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την αστυνομική ταυτότητα.

Μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου: Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του ατόμου που θα παραλάβει.

Μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρίας ταχυμεταφοράς: Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του υπαλλήλου της εταιρίας ταχυμεταφοράς που θα παραλάβει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

• Εκπαιδευτικά νέα 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime