Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε) σχετικά με τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε) είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην προσπάθεια για τη φαινομενική αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την δημιουργία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (Π.Δ.Α.), χωρίς να προϋπάρχει η σχετική μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τη κατάργηση των δύο πλέον σημαντικών και μοναδικών στην Αττική Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας. Ποιο αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της χώρας, προάγει η συγκεκριμένη αλλαγή; Το συγκεκριμένο εγχείρημα επιφέρει μια σειρά από παρενέργειες όπου ουσιαστικά στοχοποιούνται τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, τα Ι.Ε.Κ. αλλά και τα ΕΠΑ.Λ.. Στην ουσία πλήττεται καίρια κάθε δομή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το πλέον σημαντικό για εμάς είναι η έλλειψη μέριμνας και δίκαιας αντιμετώπισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., όσον αφορά την συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα τώρα που η Αττική μένει χωρίς Τ.Ε.Ι., τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», δεν θα δίνουν επαρκή δυνατότητα στους απόφοιτούς τους την δυνατότητα σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τόπο τους!  Ορισμένοι  μόνο θα μπορούν – οι ελάχιστοι που έχουν ακόμη την οικονομική δυνατότητα – να σπουδάσουν σε κάποια σχολή της επαρχίας ή να γραφτούν, στα υπό ίδρυση Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα οποία όμως ουσιαστικά δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αυτό δημιουργεί μαθητές ΕΠΑ.Λ. πολλών ταχυτήτων για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Οι μαθητές της τρέχουσας Β΄και Γ΄ Τάξης που είχαν εγγραφεί στο ΕΠΑ.Λ. και επρόκειτο να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά με πολλές πιθανότητες επιτυχίας και με μεγάλο ποσοστό πρόσβασης (πρόσβαση με ποσοστό 20%), γεγονός που είχε ληφθεί υπόψη για την εγγραφή τους, τώρα θα έχουν ελάχιστες πιθανότητες για την εισαγωγή τους. Πιο συγκεκριμένα, αν απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. από την Αττική θέλει να σπουδάσει, για ευνόητους κοινωνικούς λόγους στον τόπο του ή σε κάποιο αντικείμενο που ως τώρα υπήρχε μόνο στα δύο αυτά Τ.Ε.Ι. (π.χ. Βιοϊατρικών Μηχανικών, Γραφιστικής) είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει διότι το ποσοστό εισαγωγής στα πανεπιστήμια από τα ΕΠΑ.Λ. εξακολουθεί να είναι μικρό.

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., δεν βρίσκει τόσο ελκυστική την συνέχιση των σπουδών τους σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο, με σκοπό να συνεχίσουν σε ένα κατά το πλείστον θεωρητικό επίπεδο, όσο στα Τ.Ε.Ι.. Ουσιαστικά περιορίζεται περεταίρω το κίνητρο για την εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑ.Λ., αφού δεν θα υπάρχει συνέχεια στις σπουδές τους όπως την επιθυμούν.

  1. Στην απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5 θα μπορεί ο απόφοιτος των ΕΠΑ.Λ. να πάρει με τους ακόλουθους τρόπους:
  • από τα ΕΠΑ.Λ. μετά από 9 μήνες μαθητείας, με αμοιβή και ασφάλιση.
  • από τα Ι.Ε.Κ. επίσης μετά από 1 και ½ χρόνο σπουδών και πρόγραμμα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και
  • από τα νέα Κ.Ε.Ε. εντός πανεπιστημίου μετά από δύο χρόνια. Φυσικά μετά και την επιτυχή συμμετοχή σε σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης.

Είναι ανεξήγητο γιατί η πολιτεία επιλέγει τη λύση των Κ.Ε.Ε.  και αποδυναμώνοντας τον θεσμό της νεοϊδρυθείσας και πολλά υποσχόμενης Μαθητείας.

Οι επιπτώσεις από τα παραπάνω θα είναι απρόσμενες και πιθανώς αρνητικές ως προς το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ.. Μέχρι σήμερα, όλοι οι γονείς έκαναν εγγραφή των παιδιών τους στα ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση ειδικότητας αλλά και γιατί υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στα Τ.Ε.Ι.. Στις επόμενες χρονιές, με το τέλος του Γυμνασίου, θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα σχολείο με όλες τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους ανοιχτές (ΓΕ.Λ.), και σε ένα σχολείο αδιέξοδο (ΕΠΑ.Λ.).

Προκαλείται αναίτιος αιφνιδιασμός στους φοιτούντες μαθητές και στις οικογένειές τους και απαξίωση της Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Γίνεται κατανοητό πλέον ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης,  το τμήμα της που αναπτύσσεται στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλήττεται καίρια και θα συρρικνωθεί περαιτέρω εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες του Υπουργείου.

Επιπρόσθετες παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»  και αφορούν τα Κ.Ε.Ε. είναι οι παρακάτω:

  • Να δοθεί η δυνατότητα για τους παλιούς πτυχιούχους επιπέδου 3 και 4 να μπορούν να εισαχθούν στις δομές των Κ.Ε.Ε. για αναβάθμιση πτυχίου συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της παρεχόμενης εργασίας και την δυνατότητα παροχής Δια βίου Μάθησης.
  • Να δοθεί επίσης η δυνατότητα στους αποφοίτους, της συνέχισης σπουδών σε συναφή σχολή του Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντας τους τις σχετικές διδακτικές μονάδες.
  • Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να δημιουργηθούν οι ειδικότητες διετούς φοίτησης κατ΄αντιστοιχία με αυτές των ΕΠΑΛ που υπάρχουν στη περιοχή.
  • Οι σπουδαστές των Κ.Ε.Ε. να έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φοιτητών όπως στέγαση, διατροφή, Δελτίο Σπουδαστή με έκπτωση στην μετακίνηση, συγγράμματα κ.α..
  • Να δοθούν έγκαιρα τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τα προγράμματα σπουδών και τα συγγράμματα ώστε να εντοπιστούν αδυναμίες και παραλήψεις.

Τελειώνοντας αναρωτιόμαστε, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στις διετής δομές, όταν μετά από δύο χρόνια, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., θα υπάρχει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μόνο το Εθνικό Απολυτήριο. Ποιοι πτυχιούχοι θα μπορούν να εισάγονται;

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

• Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό • Ειδήσεις για τα ΕΠΑ.Λ. 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime